Rodinný dům v Bohumilči

18.11.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Petr Moráček, Jana Zoubková, Pavel Matyska / Mimosa architekti
/ Obytný prostor je provázán se svým okolím a jezírkem, prolínání interiéru s exteriérem podporují dřevěné terasy vybíhající z domu.
+

Dům pro rodinu se dvěma dětmi je posazen na pozemek na okraji obce Bohumileč. Pozemek na konci obce z jedné strany sousedí s okolními chalupami, z druhé se otevírá do kraje. Vzrostlá zeleň vytváří domu vlastní svět, do něhož je většinu roku zcela ponořen.
Lapidárnost počínající hmotovým řešením a končící detaily v sobě nese principy současné i vesnické architektury, zařazuje dům do vesnického prostředí.

Půdorysný koncept domu je postaven na vzájemně kolmých osách  definovaných orientací ke světovým stranám poskytujících výhledy do kraje, průhled k posledním vesnickým domům a vstup. Osy jsou akcentovány terasami, markýzou zastiňující jižní zasklení a přístřeškem kryjícím odstavné stání na severní, přístupové straně.  Podélná osa dům rozděluje na jižní obytnou a severní obslužnou část.

Hlavní obytný prostor je prostřednictvím velkoformátových oken intenzivně provázán se svým okolím, prolínání vnitřního a venkovního prostředí je podpořeno dřevěnými terasami vybíhajícími z domu ve směru základních os prostoru. Východní a západní okna jsou zapuštěna do hmoty domu, a vytváří tak zákoutí chráněná proti slunci i dešti. Jižní terasa předsazená před dům vstříc slunci spojuje dům s hladinou koupacího jezírka. V patře jsou výhledy do kraje rámovány šambránami vystupujícími z hmoty domu.

Materiály jsou použity ve své přirozené podobě, případně upraveny způsobem neoslabující jejich charakter. Dřevěný plášť domu z povrchově neošetřeného modřínu se mění každým dnem z původní načervenalé barevnosti do tlumených odstínů šedé patiny a sbližuje dům s jeho okolím.
Kromě dřevěného obkladu jsou použity fasádní překližky opatřené černou tenkovrstvou lazurou a pozinkované ocelové prvky. Pozinkovaný pororošt je navržen jako stínicí výplň markýzy, jako lávka spojující dům s hospodářskou boudou schovanou pod severním přístřeškem a jako podpora pro popínavé rostliny, které jednou porostou perforovanou stěnu přístřešku.
Barevnost interiéru ustupuje barevnosti okolní zeleně, barvy okolí prostupují domem a proměňují jej v ročních obdobích. Díky velkorysému prosklení žádná z těchto změn obyvatelům domu neunikne. Monochromní interiér je doplněn truhlářskými výrobky z překližky a světlou podlahou z kantovky.
Koupací jezírko poskytuje domov vodní fauně a flóře na stejné ploše, jakou si pro sebe zabírá dům.

Autorská zpráva
Foto Lucie Mlynářová