Rodinný dům v Bašti

05.02.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Horák, spolupráce Zuzana Šrollová / Prodesi
/ Dva kvádry položené napříč přes sebe vytvářejí hmotově jednoduchý dům, kde horní patro zastřešuje vstup a terasu.

*

Dům v Bašti u Líbeznice je od prvních skic charakteristický svou jasnou koncepcí. Nejedná se o velký dům, má pouze 80 m2 užitné plochy, ale svou koncepcí se ve svém okolí bez problémů vyrovná svým mnohem větším sousedům. Rozhodně se neztrácí, ale zároveň nepůsobí „monumentálně“. Zadáním klienta bylo bydlení pro dvě osoby s velkým důrazem na jednoduché čisté řešení a velikost prosklených ploch. Výsledkem je stavba tvořená dvěma kvádry položenými napříč přes sebe. Spodní kvádr je opatřen omítkou
a orientace oken je zde téměř výhradně na jih, směrem k terase. Horní kvádr je na obě strany překonzolován přes spodní a je pojednán dřevěným horizontálním obkladem z tlakově impregnovaného dřeva. Větší konzola je ze statických důvodů podepřena dřevěnou podporou ve tvaru „V“.

Obě hmoty jsou výrazně proskleny. Spodní směrem na jih, horní na západ směrem do rozlehlé sousední zahrady. Konzola slouží na jedné straně jako přístřešek nad vstupem a na straně druhé, kde je mnohem výraznější, jako překrytí terasy. V podhledech obou přesahů jsou zapuštěná svítidla. Vzhledem k absenci jakýchkoli přesahů, které by prosklené plochy stínily, jsou v okenních otvorech instalovány stínicí předokenní žaluzie.

V interiéru stavby jsou místnosti účelně uspořádané, jasně rozčleněné na spodní denní zónu a horní noční (klidovou) část. Spojení obou výškových úrovní zajišťuje jednoduché přímé schodiště. Výrazným prvkem interiéru je dřevěné „superztužidlo“ přes dvě podlaží, které zajišťuje stabilitu objektu
a které se matně rýsuje za skleněnou kopilitovou stěnou. Jednotícím prvkem interiéru je použití dřevěné špalíkové dlažby (včetně koupelny a WC).

Autorská zpráva
Foto Lina Németh

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*