Rodinný dům u Prahy

16.09.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jan Klempíř
/ Stavba ukrývá malý dům otevřený do zapuštěné zahrady a patia. Strom, který v něm vyrůstá, je ozvěnou původně plánované pracovny na střeše.

+

Nevelký dům se vyrovnává s umístěním v urbanisticky doširoka otevřené situaci – jižní výspě nově budovaného předměstí nedaleko Prahy. Nároží, na kterém se nachází, tvoří hranici nyní zastavěného území s neurčitým výhledem do budoucna: louka sousedící východně je prozatím určena občanské vybavenosti, tedy čemukoliv od místními vytoužené mateřské školky po levný supermarket. Pole na jižní straně je nyní zelení, pozemek je však již v majetku developera, ze zatáčky nároží pozemku je plánována odbočka nové ulice.
Ze sousedících parcel určených pro rodinné domy je zastavěna jediná další.

Hmota domu proto raději uzavírá pozemek na severovýchodním nejnižším cípu pozemku při silnici a na západ, do sousedství. Horizontální objem přízemí krytý plochou betonovou střechou se otevírá kuchyní a obývacím pokojem do jižní zahrady. Blok obslužných místností (vstup, schodiště, koupelna) odděluje obytný prostor od dvorku v severní části pozemku. Parking na západní straně navazuje na podobně užívanou část pozemku souseda. Nad částí přízemí vyrůstají střešní altány ložnic. Zbylá střecha slouží jako pobytová plocha vyzývající k neformálnímu užívání městským způsobem, vyložení květináčů, věšení prádla.

Terén pozemku se původně svažoval k severovýchodu. Většina zahrady byla nyní upravena do nižší úrovně navazující na přizemí domu – tedy do kotliny perspektivně oddálené od okolí mírným valem. Oblé nároží parcely při ústí budoucí ulice je vyvýšeno více, ještě nad horizont  pohledu ze zahrady
– kopeček s lípou se hodí i pro sáňkování. Obytný prostor byl v počátku plánován po celém přízemním obrysu stavby. Potřeba úspory náladů vedla
k jeho omezení pouze do severní části. Snaha o zachování proporcí stavby dala vzniknout patiu dále uzavírajícímu část zahrady navazující na obývací pokoj. Až vysazený strom povyroste, hmota jeho koruny bude ozvěnou původně plánované střešní pracovny. Tyto dva motivy umožnily dopřávat si uvolněný domácký život i v podstatné části okolí domu – tedy naplnit představu, která je často jedním z důvodů pro výběr příměstského bydlení.

Autorská zpráva
Foto Alexandr Hudeček a Robert Žákovič

+

+

+

+

+

+

+

+

+