Rodinný dům u Plzně

18.12.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavla Burešová
/ Hlavní devizou rodinného domu je výhled do zeleně. Tvarově respektoval podmínku sedlové střechy, obkladem splňuje přání klientů.

*

Dům je postaven v malém městě, které se nachází cca 25 km od Plzně. Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází za areálem kláštera, museli jsme splnit podmínku památkové ochrany, a to tvar střechy (sedlová), její sklon
a směr hřebene. Zadáním klientů bylo vyprojektovat malý dům, který ale dokáže splnit jejich konkrétní požadavky a náplň, a pokud to jen trochu bude možné finančně, pak uplatnit dřevo v exteriéru.

Objekt jsme navrhovali do zahrady se vzrostlými ovocnými stromy, z nichž pouze ty, které rostly na místě budoucího domu, byly vykáceny. Po dokončení realizace RD se předpokládala také úprava zahrady především v západní části, kde bude dokončena zelená clona pro získání soukromí v odpočinkové části zahrady. Tyto úpravy v současné době ještě probíhají. V bezprostředním okolí zahrady se nachází pouze zeleň, na západní a severní straně sousedí s dalšími zahradami rodinného bydlení. Hlavní devizou pozemku je volný výhled do zeleně v úhlu min. 140°, a ten jsme také v návrhu chtěli uplatnit
a zhodnotit.

Požadovanou náplní objektu byl společný obytný prostor s kuchyní, jídelnou
a s přímým výstupem na zahradu, dále základní technické zázemí v přízemí
a v podkroví pak čtyři pokoje s koupelnou. Zastavěná plocha objektu je 133 m², v plném obsazení tedy může sloužit jako dům pro rodinu se třemi dětmi. V jižní, respektive v jihozápadní části přízemí jsou umístěny společenské prostory, obývací pokoj s jídelnou, na severní stranu jsou orientovány kuchyně, technická místnost, šatna a hygienické prostory. V podkroví jsou umístěny pokoje s orientací vždy do dvou světových stran. Z hlediska interiéru bylo společným přáním klientů i nás jako projektantů jednoduché, čisté řešení, které nechá vyniknout jen několika výrazným detailům, jako jsou výrazná okna se zabudovanou venkovní protisluneční ochranou, zavěšené schodiště nebo barevný, ale jednoduchý krb.
S ohledem na zvláštní odůvodněný požadavek klientů jsme umístili vstupy do WC v přízemí, sprchy a místnosti pro sport přímo ze zádveří.

Konstrukčně je objekt jednoduchý dvoutrakt s železobetonovým stropem
a dřevěným krovem. Nosnou konstrukci tvoří stěny z pálených keramických tvárnic doplněné tepelnou izolací a dřevěným obkladem z modřínu. Střešní krytina je skládaná z šindelů (ocelová krytina s kamenným granulátem). Objekt nemá parametry pasivního domu, nicméně svojí energetickou náročností se pohybuje kolem hranice nízkoenergetického domu.

Autorská zpráva
Foto Robert Žákovič

*

*

*

*