Rodinný dům u Lučiny

07.04.2021 Individuální bydlení, Rodinné domy

Mai Lan Chi, Marek Obtulovič, Michal Souček / ODDO architects
/ Dům s tradičním tvaroslovím navazuje na venkovské chalupy a stodoly
v krajině. Při bližším kontaktu ale působí současně.

*

Lokalita
Místo pro stavbu domu se nachází v minimálně zastavěném území na pomezí města Havířova a venkova. Pozemek je v blízkém kontaktu s chráněným územím meandrů řeky Lučiny a rostlého lužního lesa v okolí této řeky. Díky rozvolněné zástavbě a mírně svažitému pozemku místo poskytuje velmi atraktivní výhledy na měkce tvarované údolí řeky Lučiny a také na hranici města Havířova.

Koncept
Pozemek a jeho okolí působí velmi harmonicky, takže cílem návrhu rodinného domu je pokusit se souznít s místem takovým způsobem, který do lokality nevnese cizorodé tvarosloví a materiály. Stejně tak charakter rostlin a dřevin
v zahradě odpovídá lokální tradici a přirozenému výskytu. Cílem návrhu je vytvořit při vzdáleném pohledu dům s tradičním tvaroslovím se sedlovou střechou, které navazuje na venkovské chalupy a stodoly rozeseté volně
v krajině. Při bližším kontaktu a zejména v interiéru ale dům bude působit současně.

Stavba je komponována do dvou hmot – rodinného domu a samostatné stavby garáže v blízkosti vjezdu na pozemek.
Vstup do domu je z jihovýchodního směru, kde se nachází pohledově výrazná štítová perforovaná stěna střechy. Nástup do domu je podpořen stromořadím a cihelnou stěnou vybíhající z interiéru do venkovního prostoru. Princip vybíhajících stěn z interiéru do exteriéru je aplikován na více místech pro zdůraznění pohledových a funkčních částí domu a zahrady. Tyto výrazné stěnové prvky mimo jiné zajistí intimitu vnitřních obytných místností. Druhé patro, které je prostorově definováno sedlovou střechou, je usazeno na strukturálních vybíhajících cihelných stěnách. Díky tomuto vizuálnímu
a strukturálnímu efektu dům působí vzdušně a odlehčeně. Dojem vzdušnosti pak umocňuje otevření hlavního obytného prostoru v centru domu do střechy. Dům si však stále zachovává lidské měřítko a proporce.

Stavba garáže je navržena tak, aby minimálně rušila místo a rodinný dům. Je proto částečně zahloubena do terénu a střecha je pokryta intenzivní zelení. Cihelné režné stěny garáže volně vybíhají do prostoru zahrady a komunikují tak s hmotou a koncepcí domu.

Autorská zpráva