Rodinný dům Světice

01.08.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radovan Schaufler, Jakub Roskovec / Schaufler-Roskovec
/ Kombinace sedlové a ploché střechy vyhověla regulaci, a zároveň se tím dosáhlo jemnějšího členění hmoty domu.

*

Stavebník požadoval jednoduchý přízemní dům, místní regulace požadovala sedlovou střechu alespoň nad částí půdorysu. Hlavní obytný prostor má ocelový krov a strop je zde šikmý, otevřený do sedlové střechy. Zbývající část domu má rovný strop s dřevěným krovem z příhradových vazníků, nad koupelnami a zázemím je plochá střecha, která pokračuje i nad přístřeškem pro parkování. Kombinace sedlové a ploché střechy vyhověla regulaci,
a zároveň se tím dosáhlo jemnějšího členění hmoty domu.

Přehledná dispozice řadí vedle sebe obytné místnosti, které jsou orientovány svými okny na jihozápad do zahrady. Střední chodba je osvětlena stropem přes pásy transparentní krytiny, okna ve stropě chodby také zpřístupňují nevytápěný prostor krovu. Větraná  tepelně izolační fasáda je na části se sedlovou střechou z povrchově neupravených smrkových latí a na částech
s plochou střechou z desek CETRIS.

Plocha pozemku 1 202 m2, užitná plocha 147 m2.
Spolupráce Jan Ratiborský.

Autorská zpráva
Foto
Ondřej Polák