Rodinný dům Střekov V

24.03.2021 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Bruno Panenka, Barbora Urbanová / 3+1 architekti
/ Dům je strukturován charakterem místa. Archetyp nízké pultové střechy s vlnitou krytinou odkazuje k fenoménu zahradních domů a chat.

*

Místo

Cíp bujně rostoucí vegetace odděluje intenzivně obydlené území normalizačního sídliště na kopci Kamenný Vrch a okraj řídké předválečné individuální zástavby pod ním.
Původně plynulý přechod mezi kultivovanou obytnou a zemědělsky využívanou krajinou je nyní hranicí – zlomem.

Trhlina mezi místy s hledanou (sídliště) a ztracenou (zanikající velkorysé vily) identitou je divočina a stavebníkův pozemek nese její atributy – nejistotu, příležitost, tajemství a krásu.

Dům

Jen malá část zahrady je vhodná pro stavbu, pozemek je tu relativně rovný a přístupný. Navíc se tu protínají dva určující směry.

Severo-jižní směr směřující skrz brány ovocných stromů do hloubi divočiny je kolmo perforován otevřenou cestou k horizontu nad protějším břehem Labe.

Dům je strukturován charakterem místa, stejně jako mohutnými zásobami stavebníkem nashromážděných stavebních materiálů a dílců.

Archetyp nízké pultové střechy s vlnitou krytinou (spolu s množstvím na malé ploše užitých motivů) odkazuje k fenoménu zahradních domů a chat s jejich dočasností, proměnlivostí, často mimochodnou krásou a svárem nahodilosti s řádem.

Stavebník je historik, entuziasta a sběratel, proto předpokládáme další bohaté vrstvení v čase.

 

Plocha pozemku 3064 m2
Užitná plocha 124,5 m2

Autorská zpráva
Foto Pavel Plánička

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*