Rodinný dům Střekov III

24.10.2010 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
Struktura domu reaguje na terén a výhledy do okolí. Tělo domu je měkkým odrazem skály, hradu Střekova a řeky.

Urbanistické a architektonické řešení

Stavební parcela v podhradí Střekova je součástí území zastavěného převážně v druhé polovině minulého století. Místo je památkově chráněno a zároveň je součástí CHKO, struktura zástavby ale není ničím výjimečná, nebo výrazná. Není tu žádný jednotící charakter, snad kromě atmosféry sedmdesátých let minulého století, která zde z některých staveb vane, často navíc neúspěšně maskována nadšenými úpravami z let devadesátých.

V našem návrhu se pokoušíme reagovat na tvar parcely a její výškové poměry a vztah k přilehlé obslužné komunikaci. Inspirativní je pro nás široký výhled severním směrem na siluetu hradu Střekova.

V takto ustavené situaci navrhujeme racionální strukturu skladby stavebních jednotek domu (snaha o prostorovou úspornost) deformovanou tvarem pozemku, sklonem terénu a požadovaným provozem v domě. Tělo domu je měkkým odrazem skály, hradu a řeky.

Zastavěná plocha 124,5 m2, užitná plocha 130 m2.

Autorská zpráva