Rodinný dům Střekov I, realizace

16.07.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
Vzrostlý sad a otevřený výhled do údolí dodávají místu výjimečný ráz. Dřevo je přirozenou vazbou mezi domem a zahradou.

+

 

Místo
je volným okrajem města, přechodem mezi hustou zástavbou Střekova a volnou krajinou. Řídká struktura chat, dřevníků, přístavků a trvale, nebo dočasně obytných domů.
Divočina – prostor mezi.

Pozemek
je dlouhá, příkrá zahrada (převýšení 26 m). Vzrostlý ovocný sad (jabloně, slivoně, třešně) a široce otevřený výhled na město v údolí dodávají místu výjimečný ráz a kvalitu.

Dům
usazený ve spodní části pozemku je součástí sadu, nestíněn velkým sousedním domem a zároveň ještě rozumně dostupný z přilehlé komunikace. Tři vzájemně výškově posunuté trakty domu kopírují strmý terén. Výškové úrovně člení dům na ložnicovou, technicko-obslužnou a denní pobytovou část.

Člověk v domě vnímá zahradu kolem opticky i fyzicky. Sad dům pohlcuje. Dřevo jako konstrukční materiál je v této situaci přirozenou vazbou mezi domem, zahradou a sadem.

Plocha pozemku 3003 m2, zastavěná plocha 173 m2, užitná plocha 148 m2.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů

+

+

+

+

+

+

+

*

*

*

*

*

*

*

*

*