Rodinný dům Středokluky

08.06.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radovan Schaufler, Jakub Roskovec / Schaufler-Roskovec
/ Okna ze všech pokojů přízemního domu vedou na jihozápadní terasu, která je zastíněna plachtou.

*

Pozemek se nachází v nové parcelaci obce Středokluky a je prakticky rovinný. Architektonické řešení domu a jeho umístění se muselo podřídit trase elektrického vedení středně vysokého napětí podél jihozápadní hranice pozemku a také místní regulaci, která požadovala sedlovou střechu.

Jednopodlažní nepodsklepený dům má obdélníkový půdorys, obytné místnosti jsou řazeny podél střední chodby. Okna ze všech pokojů vedou na terasu, která je zastíněna plachtou napnutou na ocelové pozinkované konstrukci.

Nosné obvodové stěny jsou nasucho vyzděné z tvárnic TESUZ. Věnec stavby není železobetonový, ale tvoří jej dvojice trámů z lepeného lamelového dřeva, také prosklenou stěnu obytného prostoru tvoří lepené sloupky. Prostor krovu, který je tvořen dřevěnými sbíjenými vazníky, není vytápěný, technický přístup je zajištěn okny ve stropě chodby, kterými přes skleněné tašky proudí také do chodby světlo. V místě přístřešku pro parkování je krov ze sbíjených vazníků ponechán viditelný.

Plocha pozemku 790 m2, užitná plocha 176 m2.
Spolupráce Jan Ratiborský.

Autorská zpráva
Foto
Ondřej Polák

*

*

*

*

*