Rodinný dům s výhledem na jezero

10.05.2018 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Roland Wolff / Wolff Architekten
/ Projekt domu plní požadavek otevřených výhledů na jezero Plauer See, přitom je energeticky velmi úsporný.

*

Individuální koncept
Rodinný dům v Meklenbursku (Předním Pomořansku) vyžadoval individuální
a inovativní přístup k plánování, a to i s ohledem na přísná omezení plynoucí z plánu rozvoje. Berlínský architekt Roland Wolff vyřešil zadání moderní stavbou, která jednak zahrnuje otevřené, transparentní prostory, zároveň po celý rok poskytuje útulné vnitřní klima s minimální spotřebou energie.
Pro návrh bylo rozhodující přání klienta objekt maximálně otevřít směrem k jezeru, a naopak uzavřít a zajistit diskrétnost v oblasti pozemní komunikace.
Stavba se z ulice jeví jako jednopodlažní, umístění ve svahu však umožnilo realizovat dvě podlaží, ta jsou patrná z druhé strany od jezera.  Prostory jsou rozděleny do zón na několika úrovních, což ve spojení s rozdílnými výškami místností vytváří členitost a terasovitou atmosféru bydlení. Oddělné stavební části propojuje otevřená dvoupodlažní obytná hala, která skrze transparentní fasádu se štíhlými profily přináší nerušený pohled na jezero. Prosklenou stěnu navíc shora doplňuje světlík, kterým do centrální haly domu vstupuje ještě více denního světla.

Stavební řešení
Obvodové zdivo je dvouplášťové, skládá se z vápenopískových cihel a vnitřní izolace jádra. Na pevný základ vnějšího pláště byla nanesena jemnozrnná vápenocementová omítka. Spodní podlaží je opatřeno zavěšenou fasádou s pláštěm z přírodního kamene. Přírodní obklad v odstínu „impala anthracite granite“ harmonicky ladí s hliníkovými okenními profily (odstín PowColor Metallic 04).
Všechny místnosti jsou vybaveny podlahovým topným systémem, ohřev zajišťuje tepelné čerpadlo využívající geotermickou energii. Pro tyto účely byly provedeny dva hloubkové vrty. Množství elektrického proudu potřebného na provoz tepelného čerpadla a dalších spotřebičů v domě je přibližně 2000 kWh za rok. Za stejnou dobu lze prostřednictvím fotovoltaického systému, optimálně ukotveného na ploché střeše domu, vyrobit přibližně 7500 kWh energie, tedy téměř čtyřnásobek spotřeby.

Systém prosklení a stínění
Kromě topného zařízení a fotovoltaiky hraje v celkové energetické bilanci budovy významnou roli také použitý fasádní systém. Spolu s přáním klienta mít co možná největší stupeň prosklení musel být splněn také požadavek na použití udržitelných technologií, které podpoří stanovené energetické cíle projektu. Vybrán byl vysoce tepelně izolovaný fasádní systém Schüco FW 50+.HI, zde použitý jako fasáda se strukturálním zasklením včetně celoskleněných rohů.
Transparentní charakter fasády s extrémně úzkými profily byl zachován také v prvním patře. Z části rohové okenní jednotky byly realizovány z tepelně izolovaného systému Schüco AWS 70 WF.HI. U takovéto okenní fasády v designu blokových oken vzniká u otvíravých prvků minimální pohledová šířka pouhých 27 mm. Rovněž rohové provedení je celoprosklené. Ve spodní části obývací haly s výstupem na terasu a výhledem na jezero byly instalovány skládací dveře z profilů Schüco ASS 70 FD.HI.  Kuchyňský prostor tak lze zcela otevřít a propojit s venkovní terasou.
Všechny zmíněné okenní a fasádní jednotky jsou vybaveny samočisticím sklem a splňují požadavek bezpečnosti ve třídě RC 2. Použita byla bezpečnostní výplň z vrstveného izolačního skla VSG. Vstupní dveře s celistvou výplní
a skrytými panty jsou vybaveny biometrickou kontrolou vstupu přes čtečku otisků prstů Schüco Fingerprint. Venkovní žaluzie na jižní straně přispívají k příjemnému klimatu v domě během letních měsíců. Stínicí a ventilační koncept doplňuje příčné větrání skrze automaticky řízená ven výklopná okna a střešní okna. Zvolená kombinace opatření vede k optimální sluneční ochraně
a dostatečné přirozené ventilaci v létě, objekt se bez problému obejde bez klimatizace.

Tisková zpráva
Foto Schüco International KG a Wolff Architekten

*

http://www.wolffarchitekten.com