Rodinný dům s vikýřem

28.11.2014 Individuální bydlení, Rodinné domy

Vladimír Balda
/ Dům je usazen nad úroveň komunikace s garáží, zvednutí zajistí nerušené výhledy z oken a dobré oslunění obytných místností.

*

Místem stavby rodinného domu je malá obec v údolí řeky Nisy v severních Čechách. Pozemek se nenachází přímo v příbřežních partiích řeky, ale v údolí malého potoka, který je jedním z přítoků řeky Nisy. Jižně orientovaný svah údolí potoka je rozdělen na obdélné parcely přibližně stejné šířky. V tuto chvíli je již téměř celý zastavěn rodinnými domy realizovanými v posledních několika letech. Celý pozemek je svažitý a jeho znevýhodněnou topografii ještě zhoršily zemní úpravy. Při rozšiřování komunikace se na jeho dolním okraji vytvořil terénní schod.

Navrhovaný rodinný dům s obdélníkovým půdorysem je delší stranou orientován rovnoběžně s vrstevnicemi svažitého pozemku a jeho delší fasáda je tak natočena k jihu. Dům je situován v dolní části pozemku, ale výškově je usazen 3 m nad úroveň komunikace, což odpovídá přibližně výšce jednoho podlaží běžného domu. Výškové zvednutí domu nad komunikaci zajistí, že garáž, která je naopak v úrovni komunikace, nebude bránit ve výhledu z oken domu.

Dům je zastřešen pultovou střechou s malými přesahy na všechny strany, která svým sklonem kopíruje terén svažitého pozemku. Protažení střechy nad terasu zlepšuje využití tohoto prostoru i za horšího počasí.

Dispoziční uspořádání domu splňuje potřeby běžné rodiny s dětmi. Všechny obytné místnosti jsou umístěny k jižní fasádě, která zajišťuje jejich komfortní osvětlení a maximalizuje zisky energie ze slunce. Plochu dětských pokojů zvětšují vložená patra, která jsou osvětlena okny v dlouhém střešním vikýři.

Půdorysné natočení západní stěny zvětšuje prostory vymezené pro kuchyň
a jídelnu při severní straně domu. Zkosení v západní části domu se projevuje nepravidelným tvarem venkovní terasy. Ta je na své jižní osluněné straně výrazně širší než na severní.

Místo pro venkovní parkování je navrženo v úrovni komunikace v ploše před garáží, která ale není s domem propojena. Podél stěny garáže je z plochy parkování vedeno i venkovní schodiště pro přístup do domu.

Zastavěná plocha 153 m2, užitná podlahová plocha 106 m2 (bez terasy), obestavěný prostor 522 m3 (bez garáže).

Autorská zpráva