Rodinný dům s prostory pro podnikání

16.10.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Tomáš Bindr, Jan Zelinka / Atelier 38
Terén umoňuje zapustit část domu do svahu a přirozeně oddělit veřejné prostory od soukromé části pro bydlení v patře.

*

Stavba byla oceněna v soutěžích Fasáda roku a Stavba Moravskoslezského kraje.

*

Jehla v kupce sena podnikatelského baroka, kterou však nemusíte hledat. Dům si žije v symbióze s jižním svahem a s výhledy na Opavskou pahorkatinu. Jednotlivými hmotami morfologii terénu zvýrazňuje, neznásilňuje…

Tři základní hmoty jsou obsahově a materiálově oddělené. V úrovni přístupu z ulice je jednopodlažní hmota garáže obložená cihlovým páskem a hmota prostorů pro podnikání obložená cembonitovými deskami s prostorem parkoviště pro klientky. Konfigurace terénu umožňuje zapuštění těchto hmot v severní části zcela do svahu a vytváří tak přirozené oddělení veřejného prostoru od soukromé části v patře. Tyto dvě spodní hmoty „svírají“ jednoramenné venkovní přístupové schodiště do obytné části rodinného domu. Obytné části rodinného domu jsou umístěny v částečně dvoupodlažním hranolu posazeném na hranolu s prostory pro podnikání. Všechny prostory pro bydlení mají přímou vazbu na terén, nebo na střešní terasu, včetně sprchového koutu v nejvyšším patře, otevírajícím se zadní prosklenou stěnou výhledům. Z tohoto omítnutého „obytného“ hranolu je východním směrem „vysazena“ pultová hmota schodiště opláštěná cembonitovými deskami.

Dům splňuje nízkoenergetický standard, vytápění je řešeno tepelným čerpadlem země-voda.

Autorská zpráva
Foto Jiří Vaněk a Jana Labuťová, Miluše Pagáčová (dálkový pohled)


*

*

*

*