Rodinný dům s ordinací

13.10.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jiří Poláček, Václav Škarda / Atelier K2
/ Terénní zlom pozemku umožnil umístit ordinaci do přízemí s přístupem
z ulice a byt do horního podlaží v návaznosti na zahradu.

+

Podélný tvar a profilace fasády dům začleňuje do zvlněného terénu. Mohutnost domu z cihel odlehčuje proměňující se skleněný pás.

Horní část domu směrem do zahrady je řešena jako pavilon s jedním pásovým oknem – je jakousi terasou zahrady. Horizontalita a tvar střechy má vytvořit příjemné měřítko domu do zahrady. Na střeše jsou vysazeny rostliny.

Lékařská část v přízemí je bezbariérově přístupná rampou – lávkou od silnice. Lékařská část se skládá z ambulance neurologie a pracoviště rehabilitační sestry. Bazén v přízemí je přístupný vnitřním schodištěm z bytu v patře, na mezipodestě je výstup na zahradu.

Do bytu v patře se vstupuje po venkovních schodech navazujících na silnici, nebo přímo ze zahrady.

Obytný prostor je zděným pilířem rozdělen na část obytnou, jídelní a kuchyň, v pilíři je integrován krb a kuchyňská linka. Byt bylo možné řešit s uvolněnou dispozicí bez chodeb.

Dům využívá kombinaci masivních zdí a lehkého částečně proskleného pláště. Masivní zdi jsou uvažovány jako větraný sendvič s vnější obezdívkou z cihel v režném odstínu.

Prosklená západní fasáda vyšetřoven je řešena jako lineární pás pravidelně se střídajících skel o různé průhlednosti a černého plechového obkladu. Plné části jsou uvnitř opláštěny třešňovou dýhou a panely jsou z části otvíravé.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Balej