Rodinný dům Ruzyně

02.11.2012 Individuální bydlení, Rekonstrukce, Rodinné domy

my architekti / Michal Kuzemenský, Ivan Kraus
Řešený objekt vznikl v průběhu let postupným dostavováním
přístavků k dvěma sousedícím domům.

*

Vzniklý slepenec nevyhovoval stavebně technicky i dispozičně, byla předpokládána demolice takzvaně nehodnotného, očištění dvou původních historických domů. Náš návrh akceptuje chaotický růst a status quo jako novou kvalitu. Objekty přístavků jsou opticky spojeny dřevěným obkladem
a zatepleny. Vnitřní schéma objektu je změněno, jednotlivé prostory nově pospojovány a zrekonstruovány, aby vyhovovaly životu mladé čtyřčlenné rodiny. Vznikl členitý, aditivní vnitřní prostor s více výškovými úrovněmi. Nově vzniklé prostory jsou pospojovány betonovým schodištěm natřeným emailovou okrovou barvou. Schodiště je spojovacím prvkem celého domu, má zenitální světlo a výraznou barvu. Ostatní použité barvy domu jsou tlumené, přírodní materiály ošetřené tak, aby časem získávaly přirozenou patinu. Vnější dřevěný obklad je z prken šíře 16 cm, prkna se vzájemně nedotýkají, je mezi nimi 1cm štěrbina, jsou povrchově ošetřena bílou lazurou. Zábradlí jsou kovářská, natřená rozleštěnou grafitovou černí. Stříšky a klempířské výrobky jsou pozinkovány, ponechány bez další úpravy. Střešní svody tvoří na dvorní fasádě přirozený dekorativní prvek domu. Terasa je z hoblovaných dubových fošen, impregnovaných, dále neupravovaných. Dřevo patinuje. Podlahy
v interiéru jsou masivní 14 cm dubová prkna. Dveře a kování dveří zůstaly původní, repasované. Kování dveří je bílá mosaz. Ve vybouraných otvorech byly navrženy nové atypy. Součástí projektu byla dílenská dokumentace nábytku obytné kuchyně.

Spolupráce: David Macháček, Lucie Ježková, statika: Ivan Beneš

Autorská zpráva
Foto my architekti

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*