Rodinný dům Říčany

05.11.2009 Individuální bydlení, Rodinné domy

Luděk Rýzner / OK PLAN architects
Fasáda s posuvnými skleněnými panely na jihozápadní straně
dům uzavírá, anebo více otevírá do zahrady.

Stavba rodinného domu se nachází v okrajové části centra města Říčan. Místo je dobře dostupné, je situováno v lokalitě se zástavbou rodinných domů, v blízkosti se nachází také nová výstavba bytových domů.

Řešený pozemek je umístěn na nároží ulic. Severozápadní hranice pozemku je společná se sousedním soukromým pozemkem, zbylé hranice jsou lemovány veřejnou komunikací. Pozemek je mírně svažitý ze severovýchodu k jihozápadu. Objekt je umístěn v blízkosti východního cípu pozemku.
Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený s plochou střechou, přibližně obdélníkového půdorysu o základních rozměrech 11,9 x 16,8 m. Součástí objektu solitérního rodinného domu je jednopodlažní garáž půdorysných rozměrů 6,3 x 9,0 m. Vstup na pozemek a vjezd do garáže jsou situovány z jihovýchodní strany z veřejné komunikace Melantrichova.

Přízemí rodinného domu je určeno pro prostory obývacího pokoje, kuchyně, pokoje pro hosty, TV místnosti, technické místnosti, chodby, zádveří, šatny, WC, garáže a skladu. Ve 2. podlaží jsou umístěny prostory ložnice, dětských pokojů, šaten, chodby, lázně, sauny, koupelny a kotelna. Obě podlaží jsou mezi sebou propojena dvouramenným schodištěm.

Objekt je osvětlen přirozeně okny a prosklenými fasádami, denní osvětlení je doplněno umělým bodovým osvětlením. Objekty rodinného domu a garáže jsou ústředně vytápěny podlahovým topením, jako zdroj v domě slouží tepelné čerpadlo.

Obvodové a střední nosné zdivo objektu rodinného domu je navrženo z keramických cihelných bloků v kombinaci s ocelovými sloupy. Část obvodového pláště rodinného domu je navržena z proskleného fasádního systému. Obvodové zdivo garáže a část 2. podlaží je z pohledového betonu opatřeného transparentním nátěrem.

Vodorovné nosné konstrukce rodinného domu a garáže jsou železobetonové monolitické v pohledové úpravě. Střecha garáže bude zatravněna. Podlahové krytiny jsou navrženy z dřevěného masivu a kamenné dlažby.

Zastavěná plocha 228 m2, obestavěný prostor 1400 m3

Autorská zpráva

Foto Iveta Kopicová

*

*

*

*

*