Rodinný dům R, Vrané nad Vltavou

06.05.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Martin Vomastek / LABOR13, Jakub Vrtiška
První ze dvou domů, které byly současně postaveny na jednom pozemku, stojí ve strmějším svahu a na terén navazuje ve dvou úrovních.


Zadání
Byli jsme osloveni dvěma kamarády k vyprojektování a zároveň realizaci  dvou rodiných domů na jednom pozemku. Pozemek se nachází na rozhraní nové zástavby obce Vrané nad Vltavou, pole a lesa. Pozemek je svažitý od silnice k lesu, v jihovýchodní části, kde je umístěn dům R, poměrně značně. Umístění domů na pozemku určuje  především orientace ke slunci, ochrané pásmo lesa, terén a odstupové vzdálenosti od hranice pozemku.
Obě rodiny měly  na začátku podobné dispoziční požadavky, ale v průběhu navrhování se domy  zejména kvůli rozdílným sklonům pozemku, orientaci a individuálního přístupu obou investorů začaly dispozičně a hmotově lišit. Užitná plocha obou je přibližně stejná.
Cílem bylo postavit  dva rodiné domy  a co nejefektivněji využít investované finance. Z tohoto důvodu byl zvolen jednotný konstrukční systém a až na vyjímky byly použity stejné materiály. Stavba probíhala  současně. Domy byly založeny tak, aby se nemusely provádět nákladné zemní a hydroizolační práce ve velkém rozsahu, také aby mezi obytnými prostory a zahradou nebyly žádné bariéry. Koncept umístění a zakomponování do svažitého pozemku je pro oba domy zásadní a  ovlivňuje jejich vzhled, dispoziční i konstrukční řešení.
Hledání optimálního poměru kvality a ceny probíhalo od začátku projektování. Materiálové varianty, jednotlivá konstrukční a technická řešení byly kalkulovány dodavatelem v průběhu projekčních prací. To bylo dáno úzkou vazbou architekta a dodavatele.

Návrh
Dům se nachází na strmější části pozemku. Je navržen jako dvoupatrový dřevěný skelet usazený na betonovém suterénu a monolitické opěrné zdi, která zároveň zachycuje terén a vytváří na pozemku dvě roviny na různých výškových úrovních. V suterénu na spodní úrovni se nachází technické zázemí, koupelna s WC a pokoj pro hosta, v přízemí na horní úrovni je umístěn obytný prostor s kuchyní, v patře se nacházejí ložnice a koupelna s WC. Dům má pultovou střechu zvednutou směrem k lesu. V hlavním  obytném prostoru jsou okna umístěna na třech stěnách, což zajišťuje dostatek světla, pěkný výhled do přilehlého lesa a bezprostřední kontakt se zahradou.

Konstrukce, technické a materiálové  řešení
Domy jsou postaveny jako rámové dřevostavby z fošen (two by four), spodní stavba je z monolitického betonu a betonových tvárnic. Obklad větrané fasády je z hoblovaných  modřínových hranolků s přiznanou mezerou, kotvených nerezovými vruty. Fasáda domu je ponechána v přirozené  barvě modřínu a počítá se s tím, že dřevo po čase vlivem povětrnosti zešedne. Okna jsou dřevěná v laku – kombinace otevíravé a pevné části. Monolitický beton je ponechán bez dalších úprav. Střecha je z falcové lakované krytiny, provětrávaná.
V interiéru byly materiály řešeny individuálně diskuzí s investorem s důrazem na použití kvalitních přírodních materiálů.
Technické vybavení domu je na standardní úrovni, ústřední vytápění s deskovými radiátory, pod velkými prosklenými plochami jsou použity podlahové konvektory s ventilací. Velké prosklené plochy oken a dveří jsou chráněny vnějšími lamelovými žaluziemi v barvě rámů oken, ovládanými na elektrický pohon. Tepelné vlastnosti odpovídají nízkoenergetickému standardu.

Autorská zpráva
Foto Roman Mlejnek

+

+

+