Rodinný dům Mníšek pod Brdy

22.03.2021 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radovan Schaufler, Jakub Roskovec / Schaufler-Roskovec
/ Dům ve svahu je rozdělen na jednopodlažní a dvoupodlažní část, obě výškové úrovně přízemí navazují na terén jižní zahrady.

*

Výrazně podélný dům je osazen šikmo k vrstevnicím jihovýchodního svahu. Dispozice je v místě schodiště rozdělena výškově o půl patra na jednopodlažní a dvoupodlažní část, hřeben sedlové střechy je pro obě části společný. Hlavní obytný prostor tím získal velkorysou dimenzi a obě výškové úrovně přízemí navazují na jižní straně na přilehlý terén.

Přes vstupní zádveří na severní straně domu se prochází do haly s úložnými prostory, na halu navazuje na západní straně hlavní obytný prostor s jídelnou a kuchyní, který je přes terasu propojen se zahradou. Na východní straně je od haly dvouramenným schodištěm oddělena dvoupodlažní část. Ložnicová zóna s koupelnou a šatnami je zvýšena o půl podlaží, snížené podlaží obsahuje pracovnu, pokoj pro hosty a technické zázemí.

Obvodové stěny ze škvárobetonových tvárnic suchého zdění jsou ponechány bez vnitřních omítek. Nad sníženou částí přízemí je železobetonová stropní deska, krov společný pro obě části je ze sbíjených vazníků se šikmým spodním lícem.
Opláštění větrané fasády je ze svislých modřínových prken bez povrchové úpravy, sokl (na výšku snížené části přízemí) je z lomového kamene v gabionech. Střešní krytina je betonová (Bramac TEGALIT), okna dřevěná EURO.

Vnější obvod 6,70 x 26,50 m, užitná plocha 216 m2.
Spolupráce Jan Ratiborský, interiér SODOMKOVÁ SODOMKA ARCHITEKTI

Autorská zpráva
Foto Ondřej Polák

*

*

*