Rodinný dům Mnichovice

26.02.2020 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Jan Medek, Vendula Krausová / Kontinual
/Koncept je postaven na kontrastu mezi dvěma světy, kde platí trochu jiné „zákony”, jak se chovat. Část domu se odehraje pod zemí a část nad zemí.  

 *

Urbanistické řešení

Místo nemá přímý kontakt s hustou urbánní strukturou obce Mnichovice. Návrh domu je tedy návrhem domu do krajiny. Reaguje na krajinu, je s ní srostlý.

Pozemek je svažitý se spádnicí směrem na jihozápad. Na pozemek se jede serpentinou, která dává přijíždějícímu možnost stavbu zahlédnout dříve, než
k ní přijede.

Aby mohl být na svažitém pozemku interiér propojen se zahradou, byl dům navržen maximálně úzký a „osazen“ na vrstevnici. Jen tak lze minimalizovat přesuny hmot. Bylo tak možné vyhovět přání stavebníků, že část objektu bude schována do svahu. Tato část objektu bude mít zelenou střechu a začlení se co nejvíce do okolní krajiny.

Architektura rodinného domu

Koncept návrhu je postaven na kontrastu mezi dvěma světy. Část domu se odehraje pod zemí a část nad zemí. Tedy ve dvou odlišných prostředích, kde platí trochu jiné „zákony”, jak se přirozeně chovat.

Podzemní část stavby je zděná, betonová, těžká, z vnitřní strany s omítkami, na střeše s vegetací a odehrávají se v ní převážně doplňkové funkce
k obytným místnostem, které jsou naopak v nadzemní části objektu. Nadzemní část je záměrně uvažována jako lehká dřevostavba s velkorysým prosklením, interiér zaplněný sluncem, který stíní od přímého letního slunce popínavá zeleň vytvářející živý stín. Nadzemní část má maximální propojení se zahradou a přilehlým lesem. Povrchy v exteriéru i interiéru jsou vesměs dřevěné.

Na hranici těchto dvou světů stojí opěrná zeď, která dům na obou stranách přesahuje a která vede přicházejícího směrem k hlavnímu vchodu. Opěrná zeď je zakončena zubaticemi schodiště, umožňuje tak lépe využít horní partie pozemku, které jsou nejvíce prosluněné.

Dům je vymyšlen jako energeticky soběstačný. Zdroj vody je ze studny, elektrická energie je získávána z fotovoltaických panelů, které v kombinaci
s bateriemi dokážou lépe pokrýt potřebu v čase.  Jako zdroje tepla jsou kromě elektřiny uvažovány solární kolektory (vytápění i teplá užitková voda) a krbová kamna (vytápění). Objekt využívá „těžkou“ stavbu podzemní části pro akumulaci tepla, lehkou nadzemní část pak pro „rychlé“ tepelné zisky v zimním období.

Architektura zahrady

Projekt zahrady je založen na propojení dům – zahrada – krajina.  Podzemní část domu je zapojena do zahrady luční střešní zahradou splývající s okolními extenzivními lučními plochami. Zahrada, v návaznosti na okolní lesní biotop, vychází ze zásad permakultury použitím metod, jež minimalizují údržbu po založení, v kombinaci s plochami na principu jedlého lesa.

Autorská zpráva