Rodinný dům mezi chalupami

13.11.2014 Individuální bydlení, Rodinné domy

Vladimír Balda
Půdorys i hmota domu jsou inspirovány původní zástavbou, obytnými stavbami s jedním podlažím a sedlovou střechou.

*

Pozemek určený pro stavbu rodinného domu je situován na okraji většího města mezi dvěma původními stavbami, podhorskými chalupami. Další domy
s původním vzhledem se v místě nezachovaly, ale poměrně dobře zachované urbanistické schéma domů s půdorysy obdélníků orientovaných kolmo k ulici připomíná „jednostrannou“ lánovou ves.

Z původní zástavby vychází i půdorysný tvar navrhovaného domu, výrazný obdélník orientovaný kolmo na komunikaci. Hmotový tvar domu je přímo inspirován původními obytnými stavbami s jedním podlažím a sedlovou střechou.

Rodinný dům je osazen co nejblíže k severnímu okraji pozemku, aby osluněná část zahrady byla co největší (nejširší). Současně je v této pozici dům stejně vzdálen od obou sousedních staveb, a přirozeně tak zaplňuje volný prostor mezi oběma chalupami. Nový dům v daném místě vyplňuje místo s historicky širším pozemkem, proluku.

Navržený dům je dvoupodlažní s neobytným podkrovím. Suterén, který není pod celým horním podlažím, je vyhrazen pro garážování auta, hlavní vstup do domu a nezbytné technické zázemí domu. Patro je pak plně vyhrazeno pro pobyt obyvatel domu. Malá výška místností v suterénu umožňuje optimální zasazení domu do terénu. Garáž s dalšími prostory v suterénu jsou na úrovni příjezdové komunikace a patro domu je ve výšce terénu hlavní plochy zahrady přiléhající z jižní strany. S výjimkou přístupových ploch ke garáži a vstupu není třeba výrazně měnit tvar původního terénu pozemku.

K příchozím z ulice se dům otevírá štítovou stěnou s dominantním čtvercovým oknem hlavní obytné místnosti, která je otevřena do krovu. Kromě čtvercového okna ji osvětlují také velká okna na jižní straně domu, kde se vzdušný obytný prostor otevírá do zahrady. Posuvnou prosklenou stěnu je možné z něj vystoupit na částečně krytou (zapuštěnou) terasu, také francouzská okna ložnic umožňují vycházet přímo do zahrady.
Nezbytné hygienické zázemí a malá pracovna jsou situovány k severní fasádě, do které se propisují řadou malých oken.

Dům by měl čtyřčlenné rodině nabídnout kvalitní bydlení s maximálním využitím poměrně malého pozemku.
Zastavěná plocha 150 m2, užitná podlahová plocha 166 m2.

Autorská zpráva