Rodinný dům Lhota u Dolních Břežan

25.02.2010 Individuální bydlení, Rodinné domy

Josef Pleskot, Filip Tittelbach, Zdeněk Rudolf / AP atelier
Přízemí domu s obytným prostorem je propojeno se zahradou, soukromé pokoje v patře mají výhled do krajiny.


Základní obytné nároky domu jsou realizovány na úrovni země v úzkém propojení se zahradou. První patro, které skýtá široký rozhled do krajiny Povltaví, obsahuje individuální pokoje členů rodiny. Uspořádání objemu domu je podřízeno zajímavým urbanistickým souvislostem místa. Dvě betonové skořepiny tvoří „pouzdra“ či „schráně“ pro tradičně provedené dřevěné vestavby s pultovými střechami, které souvislosti s okolím zprostředkovávají. Beton i dřevo nezastírají svoji syrovou podobu. Okázalost není domu vlastní. Na fasádách poroste popínavá zeleň. Kromě respektu ke krajině, morfologii terénu, a orientaci vůči světovým stranám bere koncepce domu ohledy k prostorovému uspořádání sousedních staveb, avšak ignoruje jejich architekturu.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Souček

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*