Rodinný dům Lánov

26.07.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radovan Schaufler, Jakub Roskovec / Schaufler-Roskovec
/ Dům moderními prostředky volně navazuje na místní lidovou
architekturu, obytný prostor má přímý kontakt se zahradou.

*

Podélná hmota dvoupodlažního domu je částečně zapuštěna do mírného jižního svahu na jedné z nových parcel Lánova v nadmořské výšce 486 m.

Obytný prostor v přízemí má přímý kontakt se zahradou přes krytou venkovní terasu, ze které se do domu také vchází. Součástí obytného prostoru je schodiště a galerie pojatá jako pracovna s dlouhým stolem namísto zábradlí.

Nosné obvodové stěny jsou ze škvárobetonových tvárnic TESUZ
s ponechanou viditelnou strukturou zdiva. Strop nad přízemím tvoří monolitický železobetonová deska, krov sedlové střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky, střecha nemá výrazný přesah ani vikýře nebo střešní okna.

Fasáda ze svislých smrkových lamel bez povrchové úpravy má spáry překryté latěmi. Sokl z nasucho skládaného lomového kamene upravuje proporce stavby, a zároveň spolehlivě řeší kontakt fasády s terénem s ohledem na náročné sněhové poměry. Dům moderními prostředky volně navazuje na místní lidovou architekturu, schvalování projektu ze strany KRNAP proběhlo hladce.

Plocha pozemku 1 170 m2, užitná plocha 195 m2.

Autorská zpráva
Foto
Ondřej Polák

*

*

*

*

*

*

*