Rodinný dům Královo Pole

06.11.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Adam Rujbr
/ Nízkoenergetická stavba se otevírá obytnými místnostmi k jihu, na severní stranu jsou orientovány obslužné místnosti.

+

Účel a místo stavby
Předmětem projektu je novostavba nízkoenergetického rodinného domu v lokalitě Sadová v Brně. Stavební parcela je rovinná. Jedná se o přízemní rodinný dům s pultovou střechou o půdorysných rozměrech 21,8 x 8,0 m
a výšce 3,35 m nad terénem. Objekt není podsklepen.
Území stavby – převážně zahrady, v okolí několik rodinných domů. Vlastní pozemek je rovinný až velmi mírně svažitý směrem do ulice. Vjezd na parcelu stávající.

Popis staveniště
Parcela v zahrádkářské kolonii u velmi málo frekventované cesty má protáhlý tvar blízký tvaru pravoúhlého trojúhelníku. Nejdelší hranice parcely je na severu. Z této skutečnosti vychází situování domu k severní hraně parcely i protáhlý obdélníkový tvar domu. Odstup od severní hranice je 2 metry, na tuto stranu nejsou orientována okna z obytných místností. Odstup od souseda na východě je 3,8 metru.

Dispoziční a architektonické řešení
Dům má tvar obdélníku o rozměrech 21,8 x 8,0 metru. Svou delší stranou je orientován k jihu. Tato orientace je výhodná z důvodu maximalizace tepelných zisků v zimním období. Vchod do domu je z jižní strany a rozděluje dispozici na dva celky – západní část společenskou, kde se nachází obývací pokoj s kuchyní, a východní část klidovou s ložnicemi a nutným příslušenstvím. Veškeré obytné místnosti jsou orientovány na jih, servisní místnosti včetně kuchyně pak na sever.
Vstup domu je tvořen zádveřím s navazující komorou, ze zádveří již vstupujeme do haly, kterou je možno propojit s kuchyní i obývacím pokojem pomocí posuvné stěny a vytvořit tak jeden obytný prostor o výměře cca 60 m². Na tento obytný prostor ze západu navazuje terasa. Z haly je přístupno WC s umývátkem, z kuchyně pak technická místnost. Z haly je také přístup do hlavní komunikační osy klidové části – chodby. Na chodbu dispozičně navazují na jih orientované pokoje – pokoj hosta, dva dětské pokoje a ložnice rodičů s vlastní koupelnou a šatnou, na sever pak hlavní koupelna a šatna dětí.
Z východní strany v mezeře mezi domem a zdí podpírající střechu je situováno parkovací stání.
Rodinný dům je světlým dřevem obložený horizontální kvádr s východozápadní osou. V souladu s principy nízkoenergetického stavění je dům na sever uzavřený a k jihu do zahrady maximálně prosklený. Střecha přesahuje půdorys domu na jih o 1,5 m z důvodů přirozeného zastínění proti nežádoucímu letnímu přehřívání (slunce vysoko nad obzorem), na západ pak třímetrový přesah kryje terasu a čtyřmetrový přesah na východě přístřešek pro auto. Stínění bude zajištěno hliníkovými předokenními žaluziemi.

Autorská zpráva
Foto Kamil Saliba