Rodinný dům Jinonice

19.07.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Michal Schwarz
Zadáním rodinného domu
bylo vytvoření maximálního obytného prostoru na minimálním půdorysu“.

Objekt o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží vznikl jako přístavba sekce řadových rodinných domů. Při návrhu stavby bylo třeba zohlednit především malou výměru stavebního pozemku a vedení kanalizačních stok v místě budoucího domu.

Lichoběžníkový půdorys s velmi úzkou severní fasádou zachovává měřítko (částečně i členění) původních řadových domů a zmenšuje objem novostavby směrem do ulice.

Minimální zahrada je částečně kompenzována pohodlnou vysutou terasou navazující na obytný prostor.

Do domu se vstupuje suterénem, který je díky svažitému pozemku na zahradní straně v úrovni terénu. Středem dispozice prochází točité schodiště, hlavní prvek interiéru domu. Celé první patro je navrženo jako jeden, ze tří stran prosvětlený obytný prostor s dvěmi úrovněmi podlahy. V druhém patře jsou dvě (v budoucnu i tři) ložnice a koupelna.

Významným prvkem jsou pásová okna na západní fasádě.  Jsou přisazená ke stropu a zasklená pískovaným sklem. Jejich pomocí jsou osvětleny obě schodišťové haly v centru dispozice a obohaceno prosvětlení obývacího pokoje s kuchyní. Zařízení interiéru domu bylo z větší části součástí architektonického návrhu. Hlavní prostory (hala, obývací pokoj, kuchyň, koupelna) jsou zařízeny atypickým vestavěným nábytkem.

Z důvodu kanalizačních řadů pod půdorysem objektu bylo nutno provést založení na vrtaných pilotech spojených železobetonovými pasy. Konstrukce domu je smíšená, obvodové zdi (sever, západ, jih) jsou z betonových prolévaných tvárnic (ztracené bednění). Na východní straně je do drážek ve stávající štítové zdi osazen ocelový skelet. Překlady pásových oken jsou podepřeny ocelovými sloupky. Stropy jsou monolitické železobetonové. Konstrukce balkonu je dřevěná s ocelovými táhly. Tepelná izolace obvodových stěn je provedena kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou. Okna jsou smrková, systému Thermostar. Schodiště včetně podest je ocelové s lepenými dřevěnými stupni. Podlahy v pokojích jsou z marmolea a dubové kantovky.

Plocha pozemku 208 m², zastavěná plocha 72,7 m², užitná plocha 169 m².

Autorská zpráva
Foto Michal Schwarz