- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

Rodinný dům Jihlava

OK PLAN architects
/ Dům je zaříznutý do terénního zlomu, ze strany ulice mu intimitu zajišťuje atrium. Pohledy z obytných místnosti vedou do zahrady.

*

Autorský tým: Luděk Rýzner, Jiří Vincenc, Dagmar Palánová, Josef Trupl,
Radek Kubát.

 

Rodinný dům je situován na severní stranu pozemku do nároží dvou ulic, výrazným architektonickým prvkem je atrium zdůrazňující důležitou nárožní pozici objektu a zajišťující intimitu domu ze strany ulice.

Dům je zaříznutý do terénního zlomu, takto vzniklé podlaží má technický charakter s vestavěnou garáží. Půdorysný tvar navržené novostavby se dá charakterizovat jako tvar L s výraznější delší částí, otevřený do zahrady na jižní straně, kam vedou pohledy z obytných místností. Objekt je v části dvoupodlažní, částečně doplněn suterénem.

Suterén kopíruje půdorysnou stopu podlaží jen z části, vznikají tak kryté prostory u vstupu a terasa s průchodem na zahradu v západní části. Druhé nadzemní podlaží má tvar válce prostorově i materiálově odsazeného od vlastní hmoty domu.

Materiálově jde o jednoduchý kvádr s černým obkladem, který leží na odlehčeném suterénu z transparentních materiálů a tvoří podstavec pro pracovnu podobného charakteru. Terasa za domem, směrem do zahrady, je z části stíněna a rozčleněna zelení. Bazén s opalovací plochou se nachází samostatně na pozemku.

Konstrukčně se jedná o kombinaci zděného systému pro svislé konstrukce
a železobetonových stropů. Svislé konstrukce mají obklady s větranou mezerou. Střechy jsou ve všech případech ploché.

Základní půdorysná stopa má rozměr cca 30 x 8,1 m. Výšková úroveň atiky
1. NP je  6,44 m a atiky 2. NP je 8,84 m. Plocha pozemku je 1686 m2, zastavěná plocha 250 m2.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*