Rodinný dům Habrovice

08.07.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
/ Do ulice má dům konzervativní výraz, směrem do zahrady se stává proskleným pavilonem s výhledem do volné krajiny.

*

Místo
Uliční typ původně zemědělské obce. Síla a jistota založení, sousedství velkorysých hospodářských dvorů i zemědělství jsou ty tam. Blízké přírodní koupaliště, nedávno ještě hojně užívané, nyní za účasti lokálních úřadů neprůhledně zprivatizované a devastované, je přiléhavým vnějším obrazem současného vnitřního.
Nejistota, přešlapování na místě. Co teď?

Pozemek
Ačkoliv uvnitř obce, má stavebníkův pozemek výrazně specifickou atmosféru. Překročením hrany pozemku vstupujeme do země za zrcadlem, mdlý charakter okolí se náhle proměňuje. Jsou tu ovce, dva mohutné stromy, blízká měkká
a otevřená krajina a vzdálené horizonty.

Dům
Návrhem jsme se pokusili vnést do otevřené plochy pozemku podrobnější hierarchii, logickou uvnitř i vně.
Na úzký vjezd umístěný v nepříznivé poloze stoupající levotočivé zatáčky přilehlé obecní komunikace navazuje dlážděná plocha a dřevěný přístřešek
– směrem do ulice otevřené parkovací stání a směrem do zahrady dřevník
a sklad/kůlna. Mezi kůlnou a domem vzniká malý kamenný dvorek. Dá se tu krom jiného docela příjemně sedět na zápraží v letním podvečerním slunci.
Samotný dům je svým výrazem směrem k ulici a obci konzervativní
– považujeme to za nutné vyvážení fantazie seriálových novostaveb
a rekonstrukcí v bezprostředním okolí. Východním směrem se dům stává nízkým pavilonem, který se prosklenou stěnou a krytou terasou prolíná se zahradou.
Za domem bude malý ovocný sad.

Plocha pozemku 1502 m2, zastavěná plocha 113 m2, užitná plocha 196 m2.

Autorská zpráva
Foto Pavel Plánička

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*