Rodinný dům Chýnice

09.10.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Luděk Rýzner / OK PLAN architects
/ Výhledům do krajiny je podřízeno prosklení fasád. Dům je do zahrady konzolovitě vynesen, hmota je tak výrazně odlehčena.

*

Pozemek vznikl rozdělením většího celku na parcely určené k zástavbě rodinnými domy. Nachází se na okraji chráněné krajinné oblasti Český Kras.

Hlavní vjezd a vstup na pozemek jsou z navrženy z nové komunikace. Stavba je  koncipovaná jako patrový rodinný dům se zázemím v zapuštěném suterénu s akcentem na propojení domu se zahradou.

Dům je hmotově kompaktní, garáž je k němu přičleněna. Objekt je ukončen sedlovou střechou excentricky usazenou na hlavní  hmotě. Dům je do zahrady konzolovitě vynesen, a hmota je tak výrazně odlehčena.

Důležitým akcentem jsou výhledy do zahrady a krajiny, jemuž je podřízeno
i prosklení fasád. Zavěšená fasáda je z navětralého falcovaného šedého titanzinku – VM zink v kombinaci s cedrovým obkladem, stejně tak i střecha je z navětralého titanzinku. Střecha garáře je navržena plochá jednoplášťová fóliová s ozeleněním.

Zastavěná plocha 274 m2.

Autorská zpráva
Foto Jaroslav Hejzlar

*

*

*

*

*

*

*

*