Rodinný dům Chameleon

11.01.2022 Individuální bydlení, Rodinné domy

Petr Hájek / Petr Hájek architekti
/ Inspirací pro koncept domu je chameleon. Oči zvířete nezávisle na sobě pozorují okolí, kůže napodobuje barvy a strukturu místa.

*

Spolupráce Martin Stoss a Cornelia Klien.

Zadání
Úkolem bylo navrhnout dům pro život čtyřčlenné rodiny. Místem stavby je zahrada v Lipencích. V zahradě bude rovněž umístěn mobilní dům pro krátkodobé bydlení. Byly stanoveny dvě podmínky návrhu: maximálně respektovat zahradu a nepřekročit rozpočet stavby.

 

Východiska návrhu
Místo má charakter spíše bydlení na venkově než rušné čtvrti hlavního města. V současnosti je krásnou zahradou se vzrostlými stromy. Stromy nejsou vzájemně komponovány, ale jsou společenstvím solitérů. Původní velká zahrada byla v minulosti rozdělena na dvě poloviny. Tento návrh se zabývá její nárožní částí. V centru zahrady stojí obytná dřevěná chata se sklípkem.
U vjezdové brány je postavena garáž s úložným prostorem. Chata bude před začátkem stavby rozebrána a převezena na jinou parcelu. Oplocení je provedeno plotem s kamennými sloupky a výplněmi z ocelových profilů. Plot je vysoký a zabraňuje venkovním pohledům.

Teze
Jak navrhnout do vzrostlé zahrady dům a nemuset kácet stromy?
Lze navrhnout dům do těžiště prostoru a zahradu pohledově „neucpat“?
Jak navrhnout dům, který bude transparentní, a přesto uzavřený pohledům
z vedlejšího patrového domu?
Lze navrhnout dům, který se na své prostředí adaptuje?
Jak navrhnout dům, který těží z proměňující se atmosféry zahrady?
Má dům zahradu pozorovat?
Má zahrada pozorovat dům?

Architektonický koncept
Inspirací pro koncept našeho návrhu je chameleon. Oči zvířete se nezávisle
na sobě natáčejí a pozorují své okolí. Jeho kůže dokáže napodobovat barvy
a strukturu místa, takže je ve svém prostředí nenápadný a přirozený.

Umístění domu v zahradě
Dům je usazen přesně do těžiště zahrady. Leží jako ještěr uprostřed prosluněné louky. Pomyslné těžiště prochází centrálním prostorem s kuchyní, jídelnou a krbem. Další místnosti a servisní prostory domu jsou organizovány kolem. Každá místnost má svou specifickou atmosféru a vlastní výhled. Místnosti po vzoru očí chameleona nezávisle pozorují zahradu. Jsou zaostřeny na jeden významný strom nebo místo. Ve výsledku se vstupní hala dívá na vstupní branku, ložnice na třešeň, koupelna na lísku, obývací pokoj na jabloň, pokoj pro hosty na stříbrný smrk, dětské pokoje na ořech. Do „mrtvých“ úhlů jsou pak namířeny pohledy ze sousedního domu, z mobilního domu na pozemku a z prostoru hlavního vjezdu.

Plášť domu
Plášť domu je navržen z lesklé pokovené fólie, ve které se zrcadlí trávník
a stromy zahrady. Z některých úhlů pohledů, po vzoru chameleona, splývá objekt se svým okolím. Optickým klamem prochází zahrada i přes místa zastavěná domem. Dojem umocňují i průhledy skrz celý dům. Díky odrazům barev a světla je atmosféra povrchu fasády stejná jako ve zbytku zahrady.

Prostorové řešení domu
Dům je navržen jako volný půdorys s centrálním obytným prostorem obklopeným halou, ložnicí, koupelnou, obývacím pokojem, pokojem pro hosty, dětskými pokoji. Místnosti jsou od centrálního prostoru odděleny skleněnou příčkou s dveřmi. Servisní provozy jsou ukryty do vestavěných skříní. Prostory domu lze pohledově propojovat, nebo izolovat závěsy. Mohou tak vznikat dle potřeby různá spojení a kombinace. Závěsy rovněž regulují průhledy skrz dům a pohledy dovnitř.

Ochrana domu před sluncem
Proti jižnímu slunci jsou před okna navrženy venkovní rolety. Ostatní okna, která nejsou otočena k jihu, mají pouze vnitřní clonění závěsy. Tepelné záření ze slunce v zimním období pomůže snížit náklady na vytápění. Stěny a střecha díky lesklému povrchu sluneční záření odrážejí a brání přehřívání fasády.

Interiér domu
Interiér domu je jednoduchý a prostý. Hlavní roli by zde měly hrát pohledy do různých částí zahrady. Materiály a jejich kombinace budou upřesněny při návrhu jednotlivých částí interiéru. Použité materiály jsou: beton, sklo, dřevo, ocel.

Osvětlení domu a elektroinstalace
Osvětlení interiéru domu je navrženo převážně nepřímé z nik lemujících vestavěný nábytek. V případě potřeby bude doplněno stojacími lampami. Přímé osvětlení se předpokládá nad kuchyní a jídelním stolem. Pracovní stoly
a lůžka budou osvětleny stolními lampami. V exteriéru je navrženo světlo
u hlavního vstupu do domu. Páteřní rozvody elektroinstalací budou vedeny
v podlaze. Vypínače a zásuvky jsou přednostně umísťovány na nábytek nebo do podlahy z důvodu použití pohledového betonu na stěnách.

Povrchy namáhané vodou
V koupelně, sprchách, WC a vstupní hale jsou navrženy beton-epoxidové stěrky, které se velice dobře udržují a jsou vodotěsné.

Autorská zpráva