Rodinný dům Brná

25.05.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
/
Nový dům je volným pokračováním původního objektu. Plášť zrcadlí barevnost panoramatu Českého Středohoří v mihotavém letním oparu.

*

Místo

Prudký, úrodný, jižně orientovaný svah.
Houstnoucí zástavba domů a chat v prostoru, který byl ještě zhruba před půl stoletím stavebně téměř nepoznamenán (pole, louky, sady).
Kvalita stavěného, na rozdíl od kvantity, je v čase rapidně upadající.

Návrh

Dům umisťujeme do horní části pozemku a výškově ho usazujeme tak, aby obě podlaží dobře navazovala na svažitý terén. Nabízí se tu široce otevřený výhled do labského údolí a hlavní domovní vstup je relativně snadno dostupný z přilehlé komunikace.

Stavitel původního dřevěného přístřešku uvažoval při stavbě podobně. Zděný sokl dům pevně usazuje do meandru vrstevnic, dřevěné patro otáčející se
k jihu je holdem anonymním mistrům chat.

Nový dům považujeme za volnou reinterpretaci a pokračování původního objektu. Plášť zrcadlí barevnost panoramatu Českého Středohoří v mihotavém letním oparu.

Plocha pozemku 1075 m2, zastavěná plocha 101 m2, užitná plocha 160 m2.

Autorská zpráva
Foto Pavel Plánička

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*