Rodinný dům Bohdalec

07.12.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Petr Kolář, Aleš Lapka, Jan Hřebíček / ADR
Dvoupodlažní rodinný dům otevřený do zahrady prosklenou fasádou
s terasami v obou obytných podlažích.

Dům se nachází v území zastavěném pouze rodinnými domy, jedná se o klidovou zónu v městské části Bohdalec. Pozemek je svažitý směrem k jihu, nástup a vjezd jsou na severní straně. Novostavba rodinného domu stojí na místě původního, řešen byl také nový vstup a vjezd na pozemek včetně garážového stání, projekt však maximálně respektoval stávající zeleň.

Objem novostavby je velmi podobný stávajícímu domu. Dům sestává ze dvou základních hmot. Rozšířené přízemí je konzolovitě vysazeno z hlavní hmoty do zahrady, a tak svým přesahem kryje vstup do suterénu. Ten se vzhledem ke svažitosti terénu stává směrem do zahrady regulérním podlažím. Navrhované nové umístění vstupu, vjezdu a garáže umožňuje na západní straně pozemku umístit garážové stání. Východní až jihovýchodní prostor mezi hranicí pozemku a domem je využit pro jídelní terasu. Hlavní, částečně krytá terasa je navržena na úrovni přízemí a je orientována na jih až západ.

Do dominantního přísného hranolu se zařezává jednoduchý deskový tvar rozšířeného přízemí. Vzniká tak vyvážená kompozice dvou kontrastních hmot – otevřený a uzavřené, kterou podporují jednotně řešené detaily a doplňky. Návrh vychází z jednoduchých kubických hmot a prostorů, které jsou maximálně funkčně a ekonomicky využity a propojeny. Vnější i vnitřní výraz je navržen velmi strohý, čímž dává vyniknout kompozici a použitým materiálům.

Hlavní vstup je umístěn v těsné blízkosti vjezdu od garáže, v prostoru zapuštěném do hlavní hmoty. Prostorná vstupní hala se šatnou je v sousedství WC se sprchou. Propojení obstarává chodba komunikačního prostoru (schodiště do suterénu a do patra). Z této chodby je přístup do kuchyně a jídelny, a zároveň další chodbou přímo do obývacího prostoru, po cestě se odpojuje pracovna. Hlavní denní obytné prostory jsou propojitelné, dělící stěnu mezi jídelnou a obytným prostorem je možné zasunout do niky. Zimní zahrada, sousedící a propojená s obytným prostorem a pracovnou, tvoří jakousi předsíň na hlavní, částečně krytou, obytnou terasu. Terasa je maximálně funkčně propojena s přední vstupní částí domu a také přímým schodištěm se zahradou.

Ke schodišti přiléhá chodba, která je komunikačním uzlem horního podlaží. Umožňuje přístup do koupelny, šatny, samostatného WC a do všech tří ložnic. Ložnice mají samostatné výstupy na balkon/terasu nad rozšířeným přízemím (orientace otvorů na jihovýchod).

Ploché střechy na celém objektu jsou jednoplášťové obrácené s kačírkovým zásypem, terasovým roštem a vegetačním souvrstvím. Prosklené plochy obytného prostoru jsou chráněny proti přehřívání vně umístěnými posuvnými žaluziovými stěnami, které je možné posouvat libovolně po celé délce zahradní fasády.

Užitná plocha 321,69 m2

Autorská zpráva
Foto Iveta Kopicová