Rodinný dům B, Vrané nad Vltavou

08.05.2011 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Martin Vomastek / LABOR13, Jakub Vrtiška
V mírnějším svahu pozemku stojí druhý z dvojice domů, které byly postaveny současně a stejnou technologií jako
rámové dřevostavby.


Zadání
Byli jsme osloveni dvěma kamarády k vyprojektování a zároveň realizaci  dvou rodiných domů na jednom pozemku. Pozemek se nachází na rozhraní nové zástavby obce Vrané nad Vltavou, pole a lesa. Pozemek je svažitý od silnice k lesu, v jihovýchodní části, kde je umístěn dům R, poměrně značně. Umístění domů na pozemku určuje  především orientace ke slunci, ochrané pásmo lesa, terén a odstupové vzdálenosti od hranice pozemku.
Obě rodiny měly na začátku podobné dispoziční požadavky, ale v průběhu navrhování se domy  zejména kvůli rozdílným sklonům pozemku, orientaci a individuálnímu přístupu obou investorů začaly dispozičně a hmotově lišit. Užitná plocha obou je přibližně stejná.
Cílem bylo postavit  dva rodiné domy a co nejefektivněji využít investované finance. Z tohoto důvodu byl zvolen jednotný konstrukční systém a až na vyjímky byly použity stejné materiály. Stavba probíhala  současně. Domy byly založeny tak, aby se nemusely provádět nákladné zemní a hydroizolační práce ve velkém rozsahu, také aby mezi obytnými prostory a zahradou nebyly žádné bariéry. Koncept umístění a zakomponování do svažitého pozemku je pro oba domy zásadní a ovlivňuje jejich vzhled, dispoziční i konstrukční řešení.
Hledání optimálního poměru kvality a ceny probíhalo od začátku projektování. Materiálové varianty, jednotlivá konstrukční a technická řešení byly kalkulovány dodavatelem v průběhu projekčních prací. To bylo dáno úzkou vazbou architekta a dodavatele.

Návrh
Dům B se nachází na mírnějším svahu pozemku. Je navržen jako jasná kubická hmota, částečně na betonové desce a částečně visutá nad terénem, podepřená dvojicí monolitických pilířů. Vzniklý prostor pod  domem je využíván k příležitostnému skladování dřeva a zařízení k údržbě zahrady a domu.
Dominantou vnitřního prostoru je betonové schodiště s krbem, které odděluje hlavní obytný prostor od kuchyně s jídelnou. Objekt je orientován převážně jihovýchodním směrem na zahradu a les, kam se otevírá velkými prosklenými plochami. Přechod mezi interiérem a exteriérem je tvořen dřevěnou terasou – molem.

Konstrukce, technické a materiálové  řešení
Domy jsou postaveny jako rámové dřevostavby z fošen (two by four), spodní stavba je z monolitického betonu a betonových tvárnic. Obklad větrané fasády je z hoblovaných  modřínových hranolků s přiznanou mezerou, kotvených nerezovými vruty. Barevně jsou domy odlišeny, fasáda domu B je napuštěna přírodním tmavým dehtem. Okna jsou dřevěná v laku – kombinace otevíravé a pevné části. Monolitický beton je ponechán bez dalších úprav. Střecha je provedena jako provětrávaná plochá pomocí hydroizolační folie chráněné kačírkem.
V interiéru byly materiály řešeny indiuálně diskuzí s investory s důrazem na použití kvalitních přírodních materiálů.
Technické vybavení domů je na standardní úrovni, ústřední vytápění s deskovými radiátory, pod velkými prosklenými plochami jsou použity podlahové konvektory s ventilací. Dům je vybaven solárním ohřevem teplé vody. Velké prosklené plochy oken a dveří jsou chráněny vnějšími lamelovými žaluziemi v barvě rámů oken na elektrický pohon. Tepelné vlastnosti odpovídají nízkoenergetickému standardu.

Autorská zpráva
Foto Roman Mlejnek