Rodinný dům „Šnek“

14.06.2016 Individuální bydlení, Rodinné domy

Markéta Smrčková, Tomáš Starý, Jindřich Starý / Lennox architekti
/ Dům se kolem „poloatria“ zvedá z rostlého terénu do protější nejvyšší části, kde výška umožnila vložení mazipatra.

*

Objekt je navržen na koncovém pozemku nové lokality rodinných domů
v příměstské zástavbě Prahy. V lokalitě převažují pozemky menší rozlohy, dala se tedy předpokládat poměrně hustá zástavba. Důraz byl proto kladen především na vytvoření dostatečného soukromého prostoru nejen vnitřního, ale i navazujícího venkovního, který by byl zároveň optimálně orientovaný ke světovým stranám.

Objekt je umístěn na parcele asymetricky k severovýchodnímu rohu tak, aby zůstala co největší plocha zahrady nestíněná. Severní strana, otevřená do polí, je tak uplatněna pouze jako výhledová. Pro dotvoření celého konceptu je podstatný návrh sadových úprav v jihozápadní části pozemku.

Objem domu je uspořádán nad půdorysem tvaru písmene U. V rámci tohoto U se objekt postupně zvyšuje od jihozápadního rohu, zvedajícího se z rostlého terénu, až do protějšího části, v jejímž konci výška umožňuje vložení mezipatra. Tvar využívá dané morfologie terénu.

Jižní, nejnižší trakt sdružuje technické zázemí domu – garáž, dílnu a sklad. Jeho hmota je navržena tak, aby pohledově uzavírala venkovní prostor,
a zároveň mu neubírala slunce z jihozápadu. Vstup z ulice je řešen v rámci krytého zápraží, které jej zároveň spojuje se vstupem do garáže. Kolmá vstupní hala nabízí první pohled do atria, je vybavena šatnou a hygienickým zázemím. Obytné prostory jsou sdruženy kolem vzniklého „poloatria“, kam se také otevírají prosklenými stěnami. Menší prostor ve střední části je uvažován jako samostatná „garsoniéra“ s vlastním zázemím a s možností vstupu přímo z haly. Hlavní obytný prostor domu v severním traktu je ve svém závěru prostorově obohacen vloženým patrem pracovny. Pod pracovnou je umístěna ložnice, opět se samostatným hygienickým zázemím. Součástí obytného prostoru je jídelna, na ni navazuje kuchyň s výhledem do ulice.

Pro celý objekt je navržena extenzivní zelená střecha osázená sédy
a rozchodníky. Střecha je odvodněna vlastním sklonem bez vnitřních svodů,
v konci střechy na úrovni terénu je umístěna akumulační nádrž, do které je voda svedena. Objekt je omítaný, obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem se světle šedou omítkou. Rámy oken jsou lepené smrkové, opatřené průsvitným bílým olejem, aby byl zvýrazněn přírodní charakter dřeva a zachována jeho světlost.

Ze shodně ošetřené smrkové překližky jsou navrženy plné vstupní dveře
a garážová vrata. Sklo výplní je čiré s co nejmenší reflexí. Velké prosklené plochy do atria jsou opatřeny venkovními látkovými roletami.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů