Rodinné domy Radotín

09.08.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Tomáš Herle, Jan Holna, Hana Němečková, Jiří Vojtěšek / DaM
/ Návrh minimalizuje nadzemní části domů a separuje objekty, které svým měřítkem podporují přírodní charakter lokality.

*

Urbanismus areálu
Vstup a příjezd do areálu čtyř rodinných domů je řešen přes komunikaci umístěnou podél severní hranice pozemku. Na tuto komunikaci navazují přes vjezdové zálivy vstupy a vjezdy do jednotlivých domů.

Koncept
Relativně malý pozemek pro vybudování čtyř domů předem určuje hlavní ideu konceptu. Minimalizovat nadzemní části domů a dostatečně separovat dům od domu. Objekty jsou samostatně komponovány na mírně svažitém pozemku jako individuální stavby. Svým měřítkem podporují přírodní charakter lokality, nejsou sdruženy do celků, které by tvořily vizuální či funkční hradbu.
S minimalizací objemů domů souvisí i využití přirozeného svahování pozemku
a umístění hlavní platformy ze severní strany pod úroveň terénu. Místnosti navržené v tomto podlaží mají přímý výstup do prostoru jižní zahrady před domem. Přirozené modelace terénu je využito také pro oddělení jednotlivých zahrad. Val mezi zahradami zároveň působí jako hluková bariéra.
Díky využití modelace terénu je hospodářská část zahrady (v severní části pozemku na úrovni vstupu) opticky separována od společenské a relaxační zahrady na jihu.
Každá úroveň rodinného domu má svůj osobitý přístup k využití pozemku. Přízemí využívá vstupy, odstavné plochy k parkování a hospodářskou část zahrady. Okna ložnic v patře jsou orientována do panoramatických výhledů na nížinu Berounky a Vltavy. Nejnižší podlaží celou svojí jednou stranou téměř bez zábran vchází do relaxační chráněné zahrady orientované na jih.

Architektonické řešení
Jednoduchá forma architektury nabízející maximální vyznění přírodních parametrů lokality je propsána i do dispozičního konceptu domu. Řazení místností do funkčních celků (společenská zóna, ložnice rodičů a patro dětí…) umožňuje jejich logickou návaznost s přesně definovaným vztahem jednoho celku na druhý (patro dětí je separováno od ložnice rodičů, naopak hobby zóna je navázána na společenskou část).
Jednoduchý koncept zónování dispozice umožňuje do budoucna přesně definovat vztahy mezi jednotlivými funkcemi domu a v rámci funkčních celků upravovat dispozice podle konkrétních představ klientů. Již nyní definujeme dva základní koncepty dispozice nadzemních částí, které je možné využít.
Spojení nadzemní části a podzemí „kloubem“ komunikace umožní do jisté míry upravovat polohu nadzemní části na pozemku.

Dispoziční schéma
Dispoziční koncept každého domu je v zásadě rozdělen na dvě základní části. Dvoupodlažní nadzemní část, jejíž objem je minimalizován, obsahuje vstupní prostory a garáž pro dvě stání se skladem nebo dílnou.
V patře jsou umístěny dvě menší ložnice s koupelnou a samostatným WC. Nadzemní část je navržena ve dvou variantních řešeních lišících se v detailech uspořádání místností.
Popsaná nadzemní část spočívá na základním podzemním segmentu, do kterého umisťujeme společenskou část domu (obývací prostor, jídelnu
a kuchyni) a intimní zónu s ložnicí rodičů, pracovnou a jejich zázemím. Do podzemní části jsou rovněž situovány vedlejší místnosti a zázemí domu (prádelna, fitness, technické místnosti a sklady).

 

Ekonomie a vztah k životnímu prostředí
Využití tradičních matriálů a klasických technologií předpokládá nízké náklady na výstavbu. Zahloubení podstatné části objektu a minimalizace fasádních ploch v patrech bude snižovat náklady provozní. Zvýšená atika chrání vizuálně i akusticky od vlivů vybavení umístěného na střeše objektu. Předpokládáme totiž instalaci technologií využívajících obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla, solární panely, pasivní termoregulace využívající rozdílů teplot podzemní
a nadzemní části).

Autorská zpráva