Rodinná rezidence Vizerka

09.01.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Ondřej Císler, Tomáš Oth, Oldřich Sládek / AOC
Dům v přírodním prostředí je nekonfliktní ke svému okolí, rozbití hmoty do jednotlivých budov odkazuje na staré usedlosti.

*

Vyzvaná soutěž na architektonickou studii rezidenční vily v Tiché Šárce

Parcela se rozkládá v unikátním přírodním prostředí Tiché Šárky, bezprostředně sousedí s přírodní památkou Vizerka. Na pozemcích se nachází nepříliš využitelná srostlice původní zástavby z různých období.
Dům je založen na principech nekonfliktnosti vzhledem k okolnímu prostředí, poskytnutí maximální doby oslunění pobytových prostor, rozbití hmoty domu do jednotlivých budov s odkazem na staré usedlosti a rozvoji kompozice domu podél vrstevnice v patě údolí.

Veškeré servisní prostory domu, jako jsou garáže, technologie, sklady, welless nebo byt správce, jsou umístěny v soklu domu. Obytné patro je členěno do tří sekcí – Bazén, Obytný prostor a Ložnicové křídlo. Je celé umístěno na obytné terase vytvořené patrem servisním, což  kompenzuje nepříznivé zastínění pozemku na dně údolí. Toto patro zahrnuje obývací pokoj, kuchyň, malý skleník, bazén, pokoj pro hosty a ložnici rodičů seskupené okolo velké obytné terasy. V patře nad obývacím pokojem je umístěna pracovna, v ložnicovém křídle pak pokoje dětí a herna.

K domu náleží další architektura teras, stodola pro ustájení ovcí a zajištění hospodářského provozu, sauna v přírodním svahu jižní stěny nad domem
a znovu obnovená vinice.
Dům bude obložen kamenem, sedlové střechy budou pokryty břidlicí. Krovy jsou tesařské, stropy betonové.

Autorská zpráva
Vizualizace siza.cz

*

Přírodní památka Vizerka
Vizerka se nachází na strmém levobřežním úbočí meandru Šáreckého potoka, pod jihovýchodním okrajem intravilánu Nebušic. Území leží v nadmořské výšce 236–285 m. Jedná se o úsek zachovalé, esteticky i přírodovědně hodnotné krajiny na okraji velkoměsta. Ochranné pásmo vytváří dlouhý souvislý pás lesů a sadů od Divoké Šárky až po Jenerálku.
Výměra ochranného pásma je 75, 5 ha.
Hlavním důvodem vyhlášení, které bylo připravováno již od 60. let, byla xerotermní flóra. Z důvodu nedostatečné péče došlo k redukci populací některých významných rostlin, např. koniklece lučního nebo hvězdnice zlatovlásku. Přesto se jedná o lokalitu floristicky stále hodnotnou. Ze zoologického hlediska je území významné výskytem plazů, konkrétně užovky hladké a ještěrky obecné, a především teplomilných bezobratlých, například pavouka stepníka rudého, brouka střevlíčka a řady mandelinek a nosatců. Na lesní porost je vázán střevlík zahradní. Cílem péče a ochrany oblasti je zachování nelesních biotopů xerotermních trávníků a skal.

Zdroj: m.taggmanager.cz