Rekonstrukce stodoly v Jeseníkách

26.08.2020 Individuální bydlení, Rekonstrukce, Rodinné domy

Jan Forman a Michal Schwarz
/ Do sto let staré stodoly je vložen moderní dům, výrazné přitom zůstávají původní konstrukce – kamenné zdi, průhledy do krovů.

*

Základní údaje o stavbě
Studie řeší výstavbu domu uvnitř původního hospodářského stavení na nově oddělené parcele. Jedná se o rozsáhlý svažitý pozemek nepravidelného tvaru, napojený z jihozápadní hrany na místní komunikaci. Navrhovaný dům je řešen pro čtyři osoby, s garážovým stáním pod přístřeškem. Cílem je vyřešit pohodlné bydlení v prostoru původní sto let staré stodoly.

Zásady architektonického řešení

 • Kamenná stodola, do níž je vložen moderní dům
 • Kontrast mezi dřevěnými panelovými stěnami a masivní obvodovou zdí stodoly, autentická barevnost přírodních materiálů
 • Původní dominantní střecha s minimem změn, jako velký deštník nad mikrosvětem okolo nové vestavby
 • Využití podkroví – vznik „paluby“ – letního univerzálního prostoru pro práci, odpočinek a zábavu
 • Možnost propojení domu s obytnou i divokou zahradou
 • Zachování principu průhledu skrz stodolu
 • Opticky co nejvýraznější vyznění staré konstrukce – průhledy do krovů, pohledy na staré kamenné zdi
 • Ponechání původních otvorů v kamenných zdech s minimem úprav
 • Vytvoření zápraží jako typického prvku vesnického bydlení
 • Propojení půdy s exteriérem i interiérem domu – schody, patio, horizontální vikýř nad oběma pozednicemi
 • Horizontální laťování obou štítů pro přístup světla a ventilaci „paluby“
 • Oddělení pracovny od režimu rodinného domu – klid, výhled, přehled, nadhled, možnost využití jako pokoje pro hosty
 • „Paluba“ – letní prostor s výhledem do krajiny, místo siesty, večírků a dětských her, největší bonus krásné historické stodoly
 • Možnost zatažení vratových otvorů posuvnými křídly – zvýšení bezpečnosti domu
 • Dva různé typy zahrady – vesnická pobytová před domem a divoká, romantická, s altánkem uprostřed zeleně za domem
 • Topení kamny na dřevo s výměníkem

Dispoziční řešení
Ze zápraží se vchází do chodby, která spojuje obytnou část a ložnice. Podél vnitřního patia se schodištěm se vchází do obytného prostoru s kuchyní
a jídelnou. Na kuchyňský kout navazuje chodba propojující sklad dřeva s kotelnou a WC, kudy je možné projít na zahradu. Klidovou část tvoří dvě ložnice s koupelnou. Pracovna v 2. NP je spojena s domem přes prostor paluby vnitřním schodištěm, nebo schodištěm vedoucím před dům k zápraží. Strop pracovny je pochozí, přístupný po šikmé rampě. Samotná paluba má dvě úrovně – ve výši stropu vestavěného domu a ve výši vazných trámů stodoly. Osvětlení a výhled umožňují nově vybudované horizontální vikýře.
Parkování je uvažováno pod přístřeškem u torza kamenné zdi na přístupové cestě.

Stavebně technické řešení
Dům je navržen ze sendvičových dřevěných panelů postavených na základové betonové desce. Ta umožňuje také akumulaci tepla pro podlahové vytápění. Pohledové obvodové stěny jsou s provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Z interiéru je obklad tvořen SDK deskami. Podlahy v přízemí jsou odlity z hlazeného probarveného betonu. Jediná vyzdívaná konstrukce je tepelně akumulační blok okolo kamen. Schodiště jsou jednoramenná s dřevěnými stupnicemi. Finální povrch střechy vestavěného domu je tvořen modřínovými palubkovými prkny. Okna jsou dřevěná, částečně otvíravá, s izolačními dvojskly.
Vytápění domu obstarávají krbová kamna na dřevo s výměníkem pro ohřev TUV a UT. Záložní zdroj topení je elektrokotel.
Kamenné zdivo původní stavby bude sanováno, v havarijní partii přezděno.
Překlady nad novými otvory budou z dřevěných dubových trámů. Původní krov bude opraven, staticky zajištěn novými dřevěnými prvky a ocelovými táhly. Oba štíty mají nové modřínové žaluziové laťování. Stará eternitová krytina bude nahrazena cementovláknitými šablonami stejné barevnosti a tvaru. Nově vzniklé horizontální vikýře budou dřevěné konstrukce s titanzinkovým oplechováním. Severní vikýř bude před povětrnostními vlivy chráněn vloženými makrolonovými deskami pokládanými na horní líc krokví a fixovanými třmeny.

Autorská zpráva