Rekonstrukce domu v Ústí nad Orlicí

27.09.2021 Individuální bydlení, Rodinné domy

Michaela Košařová, František Košař
Rekonstrukce a adaptace přízemí rodinného domu na bytovou jednotku, která splní požadavky na současné moderní bydlení.

*

Rodinný dům se nachází v zástavbě poblíž autobusového nádraží, v pěší dostupnosti centra města. Západně orientované půvabné výhledy přes střechy hospodářských objektů a sousedních rodinných domů směřují do údolí řeky Tiché Orlice a Třebovky. Při pohledu do údolí nelze nevzpomenout na Roškotovo nadčasové divadlo, které je jen o dva bloky vzdálené.

Řešený dům byl vystaven v roce 1930. Dům je zděný se šikmou střechou. Dům původně obsahoval v přízemí malý byt s navazující truhlářskou dílnou. Postupem času byla v podkroví vybudována další samostatná bytová jednotka. Před rekonstrukcí dílna v přízemí sloužila převážně jako sklad.

Investor se na nás obrátil se zadáním o vyřešení rekonstrukce a adaptace přízemí na bytovou jednotku, která splní požadavky na současné moderní bydlení. Dům tak měl obsahovat dvě nezávislé bytové jednotky, a sloužit tak pro vícegenerační bydlení.

Podstatou návrhu bylo zachování velkorysého prostoru původní truhlářské dílny pro funkci obytného prostoru s jídelnou a kuchyňským koutem. Ložnice
s hygienickým zázemím byly situovány ve východním traktu domu. Celkově bylo přízemí domu otevřeno západním směrem zvětšením stávajících okenních otvorů. Naopak směrem severním byly redukovány okenní otvory kvůli neustále zvyšující se niveletě chodníku a vlivu silné automobilové dopravy.

Novostavba zimní zahrady plní funkci přechodového článku mezi přízemním bytem a zahradou/sadem. Kombinace posuvných a skládacích dveří a stínicích prvků integrovaných do konstrukce stropního rámu poskytuje variabilitu pro celoroční využití prostoru zimní zahrady a terasy s ohledem na počasí nebo aktuální provozní požadavky.

S ohledem na průběh terénu a výškového navázání úrovně přístavby na úroveň přízemí je součástí objektu zimní zahrady nový suterén, který je přístupný ze společné vstupní haly a je tak provozně nezávislý. Původní sklep pod částí domu zůstal bez stavebních zásahů.

Součástí rekonstrukce byla i oprava fasády, kde došlo k výměně oken
a k celkovému zateplení pláště v kombinaci s lícovými pásky a novou střešní krytinou.

V interiéru byly realizovány přírodní materiály jako dubové podlahy, mramorové obklady, dubové a třešňové dýhy a to v kombinaci s bílou výmalbou, keramickým obkladem a lakovanými povrchy pro udržení dobré světelné atmosféry prostor.

Autorská zpráva
Foto Jan Košař