Rekonstrukce domu v Rozdrojovicích

28.01.2019 Individuální bydlení, Rekonstrukce, Rodinné domy

Martin Daněk, Martin Doležel, Barbora Ponešová / ARCHANTI
/ Citlivou přestavbou se z přízemní venkovské stavby stává dvoupodlažní rodinný dům otevřený do zahrady.

*

Původní stav
Dům stojí v Rozdrojovicích, vesnici vzdálené 2 kilometry severně od brněnské přehrady. Obec je charakteristická dramatickou morfologií terénu a liniovou zástavbou. Tyto dva aspekty byly nejzásadnějšími determinanty řešeného prostoru – jednopodlažní stavba rodinného domu navazuje svými štíty na sousední objekty a ze dvora za ním se zvedá prudký svah s celkovým převýšením 13 metrů. Samotný dům byl tvořen dvěma původními trakty na půdorysu L, doplněném o pozdější přístavbu ve dvoře. Delší uliční trakt byl rozdělen na dvě části, obytnou se třemi původními místnostmi a průjezdnou stodolu.

Návrh
Koncept rekonstrukce stojí na třech klíčových krocích, jež určují novou organizaci domu a jeho fungování:
1) Nepůvodní přístavby ve dvoře byly odstraněny ve prospěch zvětšení zahrady a jejího přímého kontaktu s místnostmi hlavního křídla. Zbourán byl rovněž původní objem chléva a suchého záchodu.
2) Druhým krokem bylo vyčištění příčného křídla od všech příček a nepůvodní části stropu. Tím byl tento prostor částečně otevřen do krovu a nově se zde nachází velkorysá obytná kuchyně s jídelnou. Tento prostor je také jediným, který má výhodnou jižní orientaci a zároveň přímý přístup na zahradu. Je nově propojen s obývacím pokojem, vzniklým spojením dvou původních obytných místností v hlavním traktu. V obývacím pokoji se při štítové zdi nachází nově zbudované schodiště do podkroví.
3) Třetím zásadním rozhodnutím je odstranění střešní roviny hlavního traktu směrem do zahrady. Namísto ní je zde vztyčen nový objem obsahující ložnici, dva dětské pokoje, koupelnu a šatnu. Tyto místnosti jsou zpřístupněny vykonzolovanou galerií s velkorysým prosklením do zahrady. Na toto prosklení pak navazují prosklené příčky do dětských pokojů a koupelny. Konzola galerie zároveň ve dvoře vytváří kryté zápraží po celé délce domu.
Na tuto základní kostru pak organicky navazují další úpravy, jako zbudování garáže a místnosti pro domácí práce v hospodářské části a nad nimi pak izolované pracovny.

Konstrukční řešení
Dům není podsklepen, zejména z důvodu skalnatého podloží, což opodstatňuje mělké kamenné základy. Původní svislé konstrukce jsou tvořeny páleným i nepáleným zdivem. Nové svislé konstrukce v 1. NP jsou tvořeny keramickými tvarovkami, přizdívky zdí sousedících s vedlejším objektem či terénem pak izolačními tvarovkami Multipor. Obvodové stěny jsou zatepleny minerální vlnou.
Oproti původním předpokladům bylo nutné provést většinu stropních konstrukcí nově (dřevěné trámy), stejně jako kompletní konstrukce krovu. Tradiční konstrukční systém a pozice prvků však zůstaly zachovány.
Nový objem galerie je vykonzolován na systému ocelových nosníků
a proveden jako dřevostavba s větranou fasádou. Plochá střecha této nástavby je provedena jako vegetační.

Interiér
Barevné a materiálové řešení povrchů v interiéru je dílem investorů.

Spolupráce Anna Stachová, statika Jiří Strnad, zahrada Klára Stachová
/ Krajinka.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů

*

*

*

*

*