Rekonstrukce domu v Řeži

30.06.2016 Individuální bydlení, Rekonstrukce, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
/ Stávající dům vzniklý vrstvením v čase získal přestavbou vhodnější provoz a nové proporce, jednodušší výraz i čitelnost.

*

Místo

Rozsáhlý pozemek na okraji obce Řež, v řídce zastavěném především víkendově využívaném území, vytváří hranici mezi obcí a volnou krajinou.

Stávající struktura domu vznikla vrstvením v čase.

Původním jádrem byla víkendová chata dostavovaná pro potřeby trvalého bydlení, a později také pro provoz firmy.

Návrh

Naše spolupráce se stavebníkem začala ve chvíli, kdy byl dům pozičně
a objemově pevně definován – byl tu původní přestavěný víkendový dům
a hotová hrubá stavba firemního objektu.

V tomto momentu se ukázalo, že dům vzniklý na základě různých projektových fragmentů a nešťastné improvizace stavebníkovi nevyhovuje.

V návrhu jsme hledali především míru nutného zásahu, výraz domu, jeho zjednodušení a čitelnost. V rámci možností (hotové vnitřní instalace) jsme se pak pokusili upravit také provoz v domě.

Původní valbová střecha nám, přes všechny pokusy o její modifikaci, nakonec připadala pro náš záměr nepoužitelná. Stejně tak stávající okenní otvory.

Zkoušeli jsme změkčit neforemný půdorys, nalézt nový tvar střechy a dobré proporce.

Na hlavní zděný objekt jsme navěsili lehké dřevěné „buňky“, které rozšiřují plochu přízemí a patra a spojují novostavbu s původním domem.

Přáli jsme si, aby dům byl silný, jasný, a zároveň pokud možno harmonický
s otevřenou krajinou, ve které je již ze značné dálky výrazný.
Užitná plocha 210 m2.

Autorská zpráva
Foto Pavel Plánička

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*