Přístavba rodinného domu

17.02.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Vladimír Balda
/ Na místě hospodářského přístavku vznikne stavba kvádrové
formy s velkým obytným prostorem včetně kuchyně a jídelny.

*

Starší rodinný dům v malém městě přestal vyhovovat nárokům na bydlení
a současně i pro podnikání jeho majitelů. Navrhovaná rekonstrukce
a dostavba se snaží spojit provoz živnosti spolu s rodinným bydlením tak, aby se práce a bydlení vzájemně nerušily a mohly koexistovat vedle sebe.

Dům obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou je stavbou, která architektonicky i konstrukčně odpovídá běžné produkci doby svého vzniku. Směrem do zahrady na přímo dům navazuje hospodářský přístavek, kde majitel domu má kancelář pro své podnikání. V kanceláři se potřebuje setkávat se zájemci o jeho služby v důstojném prostředí.

Místnosti určené pro podnikání se nově přesouvají na opačnou stranu domu, směrem k ulici, a naopak prostory pro bydlení rodiny budou situovány směrem do rozlehlé zahrady za domem. Návrh rekonstrukce mění využití místností
v přízemí, ale prostorů v podkroví se úpravy téměř nedotýkají. Výraznou stavební úpravou projde přístavek, který bude zbořen, na jeho místě bude postavena přístavba pro bydlení přibližně o stejné ploše.

Z důvodu přesunu místnosti pro podnikání je v uliční fasádě obnoven původní vstup do domu, který ale nyní bude vyhrazen hlavně pro pracovní návštěvy.
Z malé předsíně přímo vstupními dveřmi  bude přístupna kancelář a denní místnost s čajovou kuchyní a navazujícím hygienickým zařízením.

Největší úpravou uvnitř současného domu je přestavba schodiště, které díky novému tvaru umožní z části současné chodby vyčlenit zádveří u klientského vstupu. Prostory pro podnikání a bydlení  jsou propojeny přes dveře
v kanceláři a v denní místnosti.

Na místě hospodářského přístavku vznikne stavba kvádrové formy s velkým obytným prostorem včetně kuchyně a jídelny. Jedním z požadavků investora, aktivního hudebníka, bylo i umístění klavírního křídla koncertní velikosti do obytného prostoru.

Součástí nové přístavby je i vstup pro obyvatele domu se zádveřím. Vzhledem k přibližně metrovému výškovém rozdílu mezi zahradou a úrovní přízemí je přístavba doplněna o terasu výškově navazující na obytný prostor.

Konstrukce přístavby je navržena z vápenopískového zdiva s kontaktním zateplením a obkladem z režného zdiva. Plochá střecha je nesena vazníky
z lepeného dřeva, které se uplatňují i v interiéru obytného prostoru. Rámy oken a vstupní dveře jsou z hliníkových profilů.

Zastavěná plocha přístavku 80 m2, užitná podlahová plocha přístavby 68 m2.

Spolupráce Jiří Žid.

Autorská zpráva