Přestavba a spojení rodinných domů Nučice

21.11.2018 Individuální bydlení, Rekonstrukce, Rodinné domy

Ondřej Dvořák, Jiří Matys / skutek architecture
/ Propojení dvou řadových domků splní nároky na současný komfort bydlení. Zbouráním přístaveb vynikne archetypální tvar domů.

*

Koncepce
Cílem investora je propojit dva drobné řadové domky, aby bylo možné v optimální míře splnit všechny nároky na současný komfort bydlení. Domy s kamennými zdmi mají stropy zaklenuté cihlovými klenbami a sedlové střechy s jednoduchým hambalkovým krovem. Nově vzniklý prostor interiéru je koncipován tak, aby zdůraznil charakter kleneb, nejvýznamnějšího dochovaného historického prvku. Dispozice je otevřená, aby poměrně malý prostor získal potřebnou vzdušnost. Okna jsou kompletně přeřešena se záměrem ve větší míře proslunit vnitřní prostor, otevřít ho do zahrady
a eliminovat negativní vliv dopravy z ulice.
Zbouráním přístaveb vynikne archetypální tvar domů. Nové přístavby zádveří
a garáže mají charakter lehkých technicistních konstrukcí, které kontrastují s konstrukcí starých kamenných zdí. Přístavba kryté garáže a zahradního skladu lemuje protější cíp pozemku a plynule přechází v plotovou zídku. Jádro pozemku je volné pro malou atriovou zahrádku. Tvar přístaveb vychází z hranic pozemků a z posouzení dráhy slunečních paprsků – přístup slunce do zahrady a interiéru není úpravami nijak omezen.

Dispozice
Dům je přístupný ze severní zahrady přes zádveří umístěné v nové přístavbě. Ústředním motivem dispozice je rozdělení hlavní obytné části do dvou podlaží. V přízemí je obývací pokoj s kuchyní a přístupem na zahradu, v podkroví vznikl polosoukromý pracovně-herní prostor. Obě části propojuje pohledová dominanta interiéru – schodiště procházející chybějícím zrcadlem klenby. Kuchyňská část je od obývacího pokoje vymezena jedním polem valené klenby. Uspořádání dispozice v přízemí je úzce provázáno s pozicí kleneb
a pasů a konstrukční systém montovaných vnitřních stěn je navržen tak, aby charakter kleneb vyniknul.
Dominantou podkroví je otevřený přechodový prostor mezi obývacím pokojem a soukromými ložnicemi. Prostor má oproti obývacímu pokoji intimnější charakter, umožní ale zachovat kontakt mezi členy domácnosti a bude využíván jako společná pracovna nebo herna. Ložnice v podkroví nabízejí úplné soukromí. Místnosti jsou navrženy jako dětské pokoje, je však možné jednu z místností využít i jako ložnici rodičů. Mezi ložnicemi a otevřeným prostorem je navržena koupelna s WC. Šatní skříně doplňují úroveň přechodu ze společného do osobního prostoru.
Dům je orientován k severu: jižní fasáda je prakticky slepá kvůli intenzitě dopravy z ulice. Dostatečné proslunění je zajištěno podélným střešním oknem navrženým tak, aby jarní a podzimní slunce ozářilo otevřeným zrcadlem klenby i obytné prostory přízemí.

Konstrukčně-technické řešení
Nosné stěny a stropní klenby zůstávají zachovány, vnitřní příčky jsou kompletně odstraněny. Vybourání zrcadla v klenbě je myšlenkovou přesmyčkou, neboť jde proti statickému působení klenby. Otevřený prostor v klenbě je proto rozepřen a po obvodu vyztužen ocelovými prvky. Lehká konstrukce přístaveb je obložena tmavě šedými cembritovými deskami se skrytým kotvením. Vstupní dveře jsou zvenku opláštěny cembritovou deskou, okna mají cembritové okenice. Při uzavření všech okenic se z přístavby stává uzavřený hladký kvádr.
Vytápění a ohřev vody zajistí tepelné čerpadlo systému vzduch-voda
s ekvitermní regulací. Vnitřní jednotka bude umístěna v technické místnosti v přízemí, venkovní jednotka bude v kryté nice pod střechou. Umístění venkovní jednotky v nejvyšším místě domu umožňuje systém přirozeného hybridního větrání. Unikající vzduch bude ohřívat vzduch vstupující do venkovní jednotky, čímž se zvýší účinnost čerpadla.  Díky dostatečné izolaci konstrukcí není nutné instalovat systém umělého chlazení. Energetickou úspornost je možné postupně zlepšit instalací solárních panelů na šikmé střeše.

Zastavěná plocha domu 134,6 m2, užitná plocha domu 153,3 m2.
Zastavěná plocha garáže a zahradního domku 35,9 m2.
Odhad stavebních nákladů 4,6 mil Kč.

Spolupráce Miroslav Juren a Tereza Šašková.

Autorská zpráva