Pasivní rodinný dům s galerií

10.10.2012 Ekologie, Rodinné domy

Martin Řežábek / INBLOK architekti / Archilab
/ Z ulice je dům nízký, jednoduchý, uvnitř složitější: prostory tvoří dva kolmé kubusy, které na křížení vytvářejí převýšený prostor.

*

Pro stavbu byl zvolen půdorys čtverce, který dovolí vytvořit velice kompaktní tvar, přiblížit se prostorovému ideálu pasivního domu, který je zadáním. Výškově je stavba polozapuštěna do svahu. Vstupní je horní podlaží, dolní navazuje na zahradu, nabízí vyšší míru soukromí a lepší propojení se svažitým pozemkem. Střecha je pultová a svažuje se k jihu stejně jako pozemek.

Z exteriéru je dům nenápadný, z ulice nízký, jednoduchý. Uvnitř je ale vše složitější: hlavní prostory domu tvoří dva kubusy, které jsou k sobě kolmé a na křížení vytvářejí převýšený prostor, který zdůrazňuje jak jídelnu (hlavní obytnou místnost v domě), tak galerii obrazů, která je nad ní. Spodní kubus je položen vodorovně s jižní fasádou, je bohatě prosluněn. Kromě jídelny, která je uprostřed, je zde ještě kuchyň a obývací pokoj. Horní kubus v opačné orientaci dosahuje až k severní fasádě, aby z ní oknem odebral bezestínové severní osvětlení vhodné pro nasvětlení výstavního prostoru.

Prostorová členitost vnitřního prostoru je tajemstvím majitelů, zvenčí neviděná. Ve spodním patře ze severní strany, částečně pod zemí, jsou pomocné a technologické místnosti. V horním patře po stranách hlavního kubusu jsou umístěny ložnice. Toto patro je současně vstupním, a právě na zádveří navazuje galerie, která končí zábradlím, odkud je výhled na jídelnu dole. Z galerie vede dolů schodiště, které ústí v jídelně. Ve spodním patře je ještě boční východ, který vede k rampě, odkud se dá bezbariérově překonat převýšení od silnice. Každá ložnice má svoji koupelnu, spodní je přes předsíň přístupná i pro pobytovou část.

Zastavěná plocha domu je 111 m2, což představuje zastavěnost pozemku 11,5 %, celková užitná plocha 162 m2.

Autorská zpráva