Pasivní dům v CHKO

06.05.2020 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Vladimír Balda
/ Regulace CHKO a dodržení zásad pro stavbu energeticky úsporného domu výrazně předurčily výsledný vzhled domu.

*

 

Pozemek s novostavbou rodinného domu je situován v zóně CHKO Jizerské hory. Ačkoliv pozemek není přímo součástí chráněného území, bylo nutné při návrhu domu dodržet velkou část z regulativ vztahujících na stavby budované přímo v hranicích chráněné oblasti. Stavebníci si již při koupi pozemku uvědomovali, že regulace bude poměrně detailně určovat vzhled novostavby
a bude nutno ji dodržet. Současně požadovali dům energeticky velmi úsporný
i za cenu určitých omezení projevujících se ve vzhledu domu. Regulace definované správou chráněné krajinné oblasti a dodržení zásad pro stavbu energeticky úsporného domu tak výrazně předurčily výsledný vzhled domu.

Pozemek určený pro stavbu rodinného domu je součástí většího, dosud nezastavěného území o velikosti cca 3 ha. Před začátkem práce na návrhu vlastního domu bylo nutné zpracovat zastavovací plán pro celé území. Plán určil počet domů v území, jejich umístění na pozemku a orientaci ke světovým stranám. Při jednání s pracovníky CHKO se překvapivě jako hlavní problém ukázala orientace domu na pozemku. Regulativa připouštěla pouze dvě možná natočení, rovnoběžně s přilehlou komunikací, nebo s vrstevnicemi. Ani jedna z obou možností natočení však nebyla vhodná z hlediska zásad orientace energeticky úsporných domů. Po dohodě se zástupci CHKO byly zásady umísťování domů v dané lokalitě rozšířeny o možnost natočení domu delší fasádou k jihu.

Rodinný dům na půdorysu obdélníka 14 x 7 m je zastřešen sedlovou střechou s výrazným „negativním“ vikýřem. Z půdorysu obdélníka vystupuje pouze přístavba zádveří se vstupem zastřešeným pultovou střechou. Obytné místnosti situované u jižní fasády jsou v přízemí osvětleny okny bez parapetu a v podkroví průběžným oknem přes celou délku domu.

Dům je navržen jako dřevostavba s vnitřní zděnou stěnou z vápenopískových cihel, která má kromě statické funkce i funkci akumulační. Pro umístění požadované tloušťky izolace v obvodových stěnách byla navržena dvojitá dřevěná konstrukce ze svislých fošen. Vnitřní řada fošen tvoří nosnou konstrukci stavby, při vnějším povrchu stěny vynášejí svislé fošny vodorovný obklad fasády z modřínových profilů. Prostor mezi vnější a vnitřní řadou fošen umožnil vyplnění izolací z minerální vaty v tloušťce 45 cm. Na vnitřní stranu dřevěné konstrukce jsou v celé ploše obvodových stěn a střechy připevněny dřevoštěpkové desky (OSB) plnící ve stavbě dvojí funkci, konstrukční
a parobrzdnou (difuzně otevřená konstrukce). Pro obklad fasády byla použita vodorovně kladená prkna z modřínu bez jakékoliv povrchové úpravy. Na střechu a stěny zádveří je položena krytina z falcovaného hlinkového plechu stejné barvy jako vnější rámy dřevohliníkových oken. Na stěny v interiéru přízemí je nanesena hliněná omítka v tloušťce několika centimetrů. Stěny
a stropy v patře jsou obloženy sádrokartonem.

Vytápění domu je realizováno jako teplovzdušné s rekuperací vzduchu; pětice solárních panelů podporuje ohřev vody pro běžnou užitkovou spotřebu
a částečně i pro vytápění.

Autorská zpráva
Foto Martin Zeman