Novostavba vily v Dubči

01.12.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Hnilička, Jan Dluhoš, Ondřej Dušek / Pavel Hnilička architekti
/ V přízemí dvougeneračního domu jsou navrženy dva podélné celky vybíhající do zahrady, mezi nimi je sevřeno venkovní patio.

*

 

Pozemek je umístěn v řadě obdobných parcel, charakter jednotlivých staveb však není zcela jednotný. V okolí se nachází obytná zástavba rodinných domků z druhé poloviny 20. století a rozšiřuje se i v současnosti. Na parcele se nacházel rodinný dům postavený v 50. letech 20. století, který byl
v nevyhovujícím technickém stavu, objemovým, ani dispozičním řešením nesplňoval požadavky na kvalitní současné bydlení. Proto bylo rozhodnuto
o jeho odstranění a nahrazení domem novým.

Návrh novostavby vychází z požadavku obývání vícečlennou rodinou
s možností bydlení více generací. Stavba je umístěna téměř symetricky na osu parcely při severní hranici, na jižní straně ponechává prostor pro zahradu. Objekt má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou a je částečně podsklepen.
V přízemí jsou navrženy dva podélné celky vybíhající do zahrady, mezi nimi je sevřeno venkovní patio. To je obklopeno hlavními vnitřními obytnými prostory domu – jídelnou, kuchyní a obývacím pokojem. Kuchyně není oddělená, ale je součástí velkého obytného prostoru. Ten lze velkými okny v letních měsících spojit se zahradou i s patiem a vytvořit vzdušný intimní prostor pro rodinný život.

V přízemí jsou také místnosti pro bydlení prarodičů tvořené obytnou kuchyní, ložnicí a hygienickým zázemím. Technické zázemí a vstup však užívají obě generace společně.

Na vstupní halu v přízemí navazuje šatna s průchodem do skladu, pracovní místnost, záchod, koupelna, pracovna a vstup do sklepa. Hala je prosvětlena shora kruhovým světlíkem nad prostorem zrcadla schodiště. Vedle vstupu je navržena garáž pro dva automobily spojená přes sklad a šatnu s halou.
Ložnicové patro je objemově řešeno jako příčně položené přes přízemí. V severním pohledu z ulice vytváří jednotnou plochu přes dvě patra, směrem do jižní zahrady je fasáda ustupující. Pro zachování kontaktu s domem je zde navržena obytná galerie otevřená do převýšeného světlého prostoru jídelny. Odtud se vstupuje do ložnice rodičů s vlastní šatnou a koupelnou a do části se dvěma dětskými pokoji se společnou koupelnou a záchodem. Ke všem pokojům náležejí terasy nad přízemními částmi.

Obvodové a vnitřní zdivo: keramické tvárnice Porotherm; střecha: nad patrem a garáží konstrukce z keramických systémových nosníků Porotherm, část nad schodištěm monolitická, železobetonová; izolace: zateplení obvodového zdiva 20 cm polystyrenu + omítka, střecha 30 cm; dělicí příčky: dutinové keramické příčkovky Heluz, sádrové omítky; schodiště: křivočaré s nosnou železobetonovou deskou s nabetonovanými stupni; dubový obklad
z masivního dřeva; terasy: pochozí s betonovou dlažbou; podlahy: třívrstvý lepený dub, lité teraco, keramická a betonová dlažba; vnitřní dveře: hladké bezfalcové, zárubně dřevěné, slícované s omítkou; okna: dřevěná
z profilů Euro, exteriérové hliníkové žaluzie Hella; vytápění: tepelné čerpadlo, podlahové topení.

Zastavěná plocha 253 m², užitná plocha 350 m².

Autorská zpráva
Foto Jaroslav Hejzlar

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*