Nízkoenergetický dům Záhorčice

30.10.2018 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Adam Lenc / Interproject
/ Energetické úspornosti domu v jižním svahu je dosaženo přirozenými prostředky bez komplikovaných technologií.

*

Pozemek se nachází v blízkosti Českých Budějovic na úplném okraji jihočeské vísky Záhorčice. Jižní svah příkře klesá do údolí Vltavy. Atraktivitu místa „na samotě u lesa“ umocňují dálkové pohledy do údolí, na Novohradské hory
a Blanský les.
Základní ideou návrhu bylo minimálními prostředky docílit minimální energetické náročnosti domu – zejména vytápění – a současně těmito požadavky nedegradovat obyvatelnost domu a jeho architektonický ráz. Žádné technické výstřelky, komplikované technologie zbytečně zaměstnávající majitele domu. Materiálová skladba byla zvolena s ohledem na charakter místa se snahou o využití místních zdrojů.
Dům se staví zády k chladnému a větrnému severu, celý se otevírá do údolí – k slunnému jihu. Proto je osazený v terénním zářezu v horní partii pozemku tak, že svah celou severní stěnu zakrývá a nad kamenným kubusem ložnicové části plynule přechází v zelenou střechu. Princip zasypaných stěn pomáhá minimalizovat ochlazované plochy domu. Ve střední nejvyšší části domu je navržena „observatoř“ s posuvným oknem umožňujícím „dát si čouda“
a kochat se neskutečným výhledem do kraje. Západní terasa je chráněna střechou a vzrostlými ořešáky.
Nepodsklepený dům s dvěma výškovými úrovněmi respektujícími přirozený spád svahu je vystavěn z cihelného zdiva, plochá střecha je železobetonová, pultové střechy z dřevěných trámů. Obvodový plášť je vrstvený – cihla + tepelná izolace z minerální vaty tl. 160mm + obklad modřínovými prkny nebo lomový kámen z místního lomu. Plochá střecha je zelená s extenzivní zelení, pultové střechy kryje titanzinkový falcovaný plech. Okna a vnější dveře jsou z hliníku, vnitřní podlahy z prken, skleněné mozaiky a marmolea. Terasa
a chodníček z kamenných kostek, obruby z rozřezaných kamenných patníků.
Analogicky k hlavnímu objektu je řešena samostatně stojící garáž na hranici pozemku v jeho spodní části – konstrukce z prostorového železobetonového prefabrikátu je zapuštěna do terénního zářezu, okolní terén plynule přechází na střechu zasypanou kačírkem. Klín garáže vystupující nad terén je obložen modřínovými prkny.

Užitná plocha domu 143 m².

Autorská zpráva
Foto Jaroslav Hejzlar a archiv autora

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*