Nízkoenergetický dům Vonoklasy

25.08.2021 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

David Tichý, Zdeněk Jiran, Michal Kohout / Unit architekti, Jiran a partner architekti / Koncepce domu reaguje na tvar a charakter pozemku, umožňuje propojit dům se strukturovanou zahradou.

*

 

Popis projektu
Třígenerační rodinný dům se samostatnou bytovou jednotkou je navržen jako jednopodlažní s podkrovím, protknutý přízemní hmotou obytného podlaží. Podkroví je navrženo jako noční část  s otevřeným interiérem střechy doplněným prostorem hambalku, který dává principu obývání pod sedlovou střechou přidanou hodnotu.
Koncepce domu reaguje na tvar a charakter pozemku způsobem, který umožňuje propojit dům se strukturovanou zahradou, rozdělenou na část obytnou s přírodním jezírkem ke koupání a na část kontemplativní s užitkovou zahradou. Různorodost rostlin, stromů a použitých materiálů zde vytváří prostor pro různá venkovní posezení – pro vytvoření „obytných místností pod širým nebem“.

Konstrukčně je dům navržen jako dřevostavba opláštěná z neupravovaných modřínových prken. Hlavní hmota domu využívá tradiční techniky opláštění kamenem, a to jak fasády, tak i střechy. Vrstvení jednotlivých materiálů obvodových stěn je umocněno umístěním vrstvy ocelových táhel a tyčí, sloužících jako podpůrný systém pro růst popínavých rostlin. Dochází k posílení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí, a dochází i ke zlepšení celkového mikroklimatu domu. Celá skladba obvodové stěny je navržena jako difúzně otevřená s tepelně izolační výplní z konopných desek. Ploché střechy jsou navrženy s vegetačním souvrstvím.
Pro vytápění objektu je navržena kombinace podlahového topení s rekuperací v hlavních prostorách a použitím nástěnných radiátorů s rekuperací v ložnicové části domu. Jako zdroj energie je použito tepelné čerpadlo se zemním kolektorem a ploché solární kolektory. Jako nezávislý zdroj tepla slouží teplovzdušný krb na dřevo.
Samostatnou kapitolou je bezodpadové hospodaření s vodou. Dům je napojen vodovodem na sousední veřejnou studnu. Voda je po svém použití nejdříve biologicky filtrována, a následně ze zemní nádrže používána pro závlahu trávníku. Dešťová voda je zachycována v podzemních nádržích, z kterých se dále používá na splachování WC (samostatný rozvod), zalévání zahrady a doplňování vody do jezírka.

Cíl projektu
Cílem projektu bylo navrhnout nízkoenergetický rodinný dům pro tři generace způsobem, který by skloubil vysokou kvalitu architektonického návrhu se stavebním řešením, založeném na komplexním enviromentálním pojetí stavby, jako soudobou interpretaci ekologického bydlení  propojujícím představy stavebníka o nalezení domova a místa samotného. Cílem bylo dosáhnout harmonického řešení v propojení stavby se zahradou s respektem k místnímu prostředí – preferencí domácích a místně příslušných druhů rostlin – návrhu v duchu myšlenky permakultury (použití přírodních a místních materiálů i stavebních postupů, použití místních dřevin či „starých“ odrůd ovocných dřevin).