Nízkoenergetický dům Hlásná Třebáň

22.06.2021 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Tomáš Klanc / Klanc architekti
/ Cílem bylo vytvořit moderní vesnický dům, který by odpovídal současným požadavkům, a přitom byl realizovatelný za rozumné peníze.

*

Nízkoenergetický rodinný dům je postaven na rovinatém pozemku v CHKO Český kras na kraji obce Hlásná Třebáň. Aktuální stav domu je již druhá etapa stavby. První vznikla v roce 2008, dům byl zkolaudován a byl několik let obýván původními investory. Ti dům zrealizovali konstrukčně podle mého návrhu, nicméně z důvodu nedostatku investičních prostředků kvalita provedení fasády, vnitřního vybavení domu a interiéru byla sice funkční, nicméně velmi „spartánská“. Noví majitelé, kteří dům v roce 2014 koupili na „letní rodinné bydlení“, se rozhodli navázat na původní konstrukční řešení stavby s tím, že rekonstrukcí zlepší jeho stavebně technické vlastnosti
a architektonické řešení. Byla provedena výměna fasády, výměna vstupních dveří, nové topení, chlazení a úprava elektro. Byla upravena dispozice a na základě individuálního návrhu se zrealizoval úplně nový interiér včetně designového návrhu atypických kusů nábytku. Dnes existuje už i návrh třetí etapy realizace, kterou plánují majitelé „na stáří“, kdy se ke stávající hmotě domu přidá přízemní přístavba do L, ve které bude kryté stání na auto, větší vstup a ložnice rodičů. Tato etapa realizace zatím čeká na vhodný okamžik.

Splnění požadavků CHKO
Jednoduché hmotové řešení domu, umístění na pozemku, obdélníkový půdorysný tvar, kompozice oken, umístění vstupu a sedlová střecha odpovídá obvyklým požadavkům CHKO. Ty jsem nechtěl pouze formálně splnit, snažil jsem se k nim přistoupit kreativně a přenést logiku selského rozumu, který
i bez předpisů CHKO určoval po staletí architekturu staveb historické vesnické architektury do typologie moderní stavby rodinného domu. Mojí ambicí bylo vytvořit moderní vesnický dům, který by odpovídal architektonicky, stavebně technicky i svým vybavením současným požadavkům, a přitom byl realizovatelný za rozumné peníze.

Architektonické a stavebně technické řešení
Rodinný dům je nízkoenergetická difúzně otevřená čistá dřevostavba založená na patkách cca 25 cm nad terénem. Přiznaná nosná konstrukce dřevostavby je určující pro celý dům, je jí podřízeno dispoziční řešení a je vizuálně rozhodujícím prvkem celého interiéru. Hlavní nosnou konstrukci domu tvoří čtveřice plných vazeb tvaru písmene „A“ na celou šířku a výšku stavby. Tvar plné vazby vychází z tradičních krovových konstrukcí a je upraven pro potřeby moderní dřevostavby. Plná vazba je zavětrovaná dvojicí šikmých vzpěr, které pomáhají i překonat 7metrový rozpon v šířce plné vazby bez použití středového sloupku. Šikmé vzpěry jsou prostrčeny mezi dvojicí kleštin, které vodorovně spojují celý rám v úrovni vloženého stropu. Kleštiny slouží současně jako stropní průvlaky. Dvě plné vazby jsou ve štítových zdech, dvě jsou přiznané v interiéru. Dům je díky nim rozdělen na 3 identické dispoziční části, které jsou v podélném směru uvnitř domu cca 4 metry dlouhé. Celková délka vnitřního prosotru domu je tak cca 12 m. Na šířku jsou části dispozice členěné přiznanými stropními trámy po jednom metru, takže šířka celého vnitřního prosotru domu je cca 7 metrů. V 1. a 2. části dispozice je vloženo patro. V přízemí 1. části dispozice je vstup, chodba, koupelna a technická místnost, v patře jsou dva pokoje. V přízemí 2. části a v celé 3. části dispozice je obytný prostor propojený s kuchyní a jídelnou. 3. část dispozice je otevřená přes dvě patra do galerie, kam se chodí po točitém schodišti. Kromě výše popsané přiznané nosné konstrukce je pro architekturu a dispoziční řešení celého domu důležité vizuální a faktické propojení vnitřních obytných prostor přes velká francouzská okna s terasou a zahradou. Výhodou je, že již v první etapě realizace bylo v zahradě vysazeno několik stromů, které během 10 let od té doby vyrostly, takže zahrada je dnes pěkně vzrostlá.
Vnitřní dřevěné konstrukční prvky jsou smrkové lepené vazníky a smrkové palubky. Všechny konstrukční dřevěné prvky interiéru jsou barevně sjednoceny olejovým nátěrem s kapkou světle šedého pigmentu. Tepelná izolace domu je v kombinaci minerální vaty vložené do nosné konstrukce podlahy, stěn a střechy a dřevovláknitých difúzně otevřených desek. Ty obalují celou konstrukci domu pod dřevěným obkladem a přerušují veškeré tepelné mosty, které by v obálce domu mohly vzniknout. Dům je obložen provětrávanou fasádou s palubkami ze sibiřského modřínu. Kladení palubek je vodorovně s mezerou, profil palubek je rhombus. Střešní krytina je z betonových nízkoprofilovaných tašek. Okna jsou dřevěná EURO, vstupní dveře jsou barevně zvýrazněny.

Interiér
Jednotlivé rozhodující pohledy v interiéru jsou přepisem geometrické abstrakce do prostoru. Když přimhouříte oči, můžete vnímat jednotlivé perspektivní pohledy a detaily interiéru jako geometrické obrazy plné barev, rozdílných struktur, materiálů, světel a stínů. Prolínání záměrně přiznaných konstrukčních, dispozičních, funkčních a čistě vizuálních prvků přes sebe
a jejich vzájemná prostorová interakce přináší uživateli nezaměnitelný pocit. Přiznaná a promyšlená konstrukce plných vazeb a stropů na lidi působí archetypálně a vlídně, přirozeně interiér vizuálně i pocitově zaplňuje, a ten je tak již bez dalšího velkého zařizování zabydlený. Vše, co je v interiéru vidět nad rámec přiznané konstrukce: schodiště, dveře, zábradlí, vestavný nábytek
i samostatně stojící solitéry, je vyrobeno na základě interiérového
a designového návrhu. Pouze jídelní židle, ušák a svítidla jsou koupená. Nejviditelnějším vloženým prvkem interiéru je centrální točité schodiště. To spojuje dolní otevřený obytný prostor s horní galerií, která slouží jako „zašívárna“ a herna. Schodiště stejně jako zábradlí na galerii jsou ocelové, vyrobené z plechu a pásoviny a jako jeden kus na místě vložené do konstrukce domu. Výrazné vodorovné i svislé dělení zábradlí na schodech a na galerii přidává do interiéru další vrstvu, která svojí subtilností a barvou kontrastuje s převažujícím konstrukčním dřevem a velkými plochami dřevěných obkladů. Vestavný nábytek: kuchyň, skříně a šatny jsou navrženy dle aktuálních designových trendů, přesto dostatečně prakticky a ergonomicky. Jídelní stůl je solitér s masivní dubovou deskou z přiznaných vykartáčovaných fošen a s atypickým ocelovým podnožím. Stejně tak konferenční stolky, knihovna a skříňka pod televizi jsou individuálně navrženy na míru. Konstrukční řešení těchto solitérních kusů nábytku je kombinací subtilní ocelové tyčové konstrukce a dřevěných lakovaných a dýhovaných výplní. Konferenční stolky a knihovny vznikaly z prototypů přímo v truhlářsko zámečnické dílně. Jsou tak jedinečné mimo jiné i proto, že na desku stolků se použila dýha uříznutá nikoli podélně, jak je běžné, ale kolmo na kmen, takže vypadá jako řez pařezem. Tvar pohovky je přizpůsoben optimálnímu sezení
u televize a poslechu HIFI. Finální tečku celému interiéru dává barevné sladění celého prostoru, výběr dekorací, obrazů a svítidel.

Technické vybavení
Vytápění domu je podlahové elektrické, TUV je zajištěna v elektrickém bojleru. Sekundárním, nicméně v praxi hlavním zdrojem vytápění jsou interiérová kamna. Na všech oknech jsou vnitřní okenní žaluzie. Stínění terasy a vnitřního obytného prostoru zajišťuje velká látková markýza, která v roztaženém stavu půdorysně zakrývá celou terasu. V nejteplejších dnech je možné využít ke chlazení vnitřních prostor multisplitovou klimatizaci, která v reversním režimu dokáže dům v zimě i vytápět. Klimatizace je tak 3. zdroj vytápění domu, který funguje na principu tepelného čerpadla vzduch voda.

Zastavěná plocha 96 m2.
Užitná plocha 160 m2.

Autorská zpráva
Foto Vavřinec Menšl