- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

Nástavba Krystal, Roztoky u Prahy

Martin Chlanda, Jana Fischerová, Michal Rouha / Atelier Povětroň
Nástavba ve tvaru krystalu by měla přinést svěží vítr do lokality
a probudit diskuzi o podobě současné architektury.

*

Stávající půdní prostor rodinného domu z třicátých let 20. století v Roztokách
u Prahy nevyhovuje svou dispozicí novým nárokům majitele. Rozhodli jsme se o razantní řešení, které jednak vylepšuje dispoziční uspořádání podkroví,
a také zároveň zvětšuje celkovou půdorysnou plochu bytu.

Stávající sedlovou střechu bouráme, dáváme tak prostor pro svobodu nové nástavby. Při procesu hledání tvaru byla pro nás důležitá poloha parcely. Pozemek se nachází na nároží dvou křížících se ulic, nástavba by tak měla být pohledově výrazná a vizuálně posilovat nároží.
Výsledná hmota má tvar krystalu. Místa lomů vznikla jak z důvodu estetických, tak i ryze pragmatických. Například díky zalomení fasády na východní straně vznikla terasa, která je zde praktická, zároveň toto zalomení umocňuje výslednou plasticitu návrhu. Střecha má tvar lomenice a plně kopíruje prostorové a funkční nároky na bydlení uvnitř nástavby. Díky tomuto řešení eliminujeme nevyužitelné místa v podkroví. Fasády jsou pojednány jednoduše, okenní otvory vycházejí z proporce čtverce, velikost otvorů vychází
z dispozičních a světelných podmínek interiéru. Stávající přízemí rodinného domu je ponecháno v původním výrazu, ponechají se okenní šambrány a další detaily, které odkazují na dobu vzniku starého domu. Vznikne nám tak jasný kontrast mezi starým domem a novou nástavbou.

Výsledkem našeho návrhu je svébytná stavba, která má silný vizuální výraz na této exponované rohové parcele žádoucí, ne-li přímo nutný. Nástavba by také měla přinést svěží vítr do této lokality Roztok a probudit diskuzi o podobě současné architektury.

Dispozice
Nástavba je propojena s přízemím jednoramenným schodištěm, které začíná ve vstupní chodbě. Jedná se zároveň o jediný razantní stavební zásah
v přízemí. Celý objekt je koncipován jako dvougenerační, přízemí je pro staré rodiče, nástavba pro rodinu s dětmi. Nová nástavba nabízí prostorný byt 4+1 s dvěma terasami. Celková užitná plocha bytu činí necelých 110 m2, plocha teras činní necelých 32 m2.

Materiály
Celá hmota nástavby včetně střechy je opláštěna jemných trapézovým plechem v tmavě šedém odstínu. Tento materiál propůjčuje nástavbě jemně vroubkovanou texturu. Okna jsou navržena hliníková, také v tmavě šedém odstínu.

Konstrukce
Nástavba je navržena jako dřevostavba, a to jak z důvodu celkové hmotnosti konstrukce, tak i z důvodu rychlé montáže a v neposlední řadě úspory obytné plochy ve srovnání se zděnou konstrukcí. Nosná konstrukce je tvořena skeletem z fošen (nebo OSB I nosníků) s minerálním izolantem. Skladba fasády včetně střechy bude provětrávaná.

Obestavěný prostor 430 m3, celková užitná plocha 109 m2.

Autorská zpráva