Mrakodrápky (Babyskyscrapers)

24.07.2020 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Petr Suske / SEA
/ Řadové domy v Mladé Boleslavi-Michalovicích jsou navrženy do výšky,
s výhledem na golfovou krajinu, která plynule probíhá i pod nimi.

*

Zadání investora bylo jednoduché – vymyslet formu bydlení pro Golfisty s velkým G, pro které je golf víc než pouhý sport. A nezapomenout při tom na trvale udržitelné stavění – protože rozumně založené a provozované golfové hřiště může být také trvale udržitelná forma krajiny. I když si to část ekologů nemyslí.

Navržená řada domů stojí na hraně golfového hřiště. Domy stojí na nožičkách. Mírně zvlněná golfová krajina tak plynule probíhá i pod domy. Golfisté někdy přirovnávají golfové hřiště k mořské hladině – tady mají vynikající možnost po ní plout. Ze stejného důvodu jsou domy navrženy do výšky. Z horní paluby (střechy) je dokonalý výhled po celé zelené hladině. Domy jsou třípodlažní s obytnou střechou. Volné přízemí slouží k pobytu (s ohništěm) a parkování auta. Je zde i malý technický prostor pro přípravu teplé vody a svedení instalací do země. První patro tvoří obytný prostor, druhé patro spací prostor. V některých domech jsou po arabském vzoru tyto dvě funkce prohozeny – obytný prostor má nejlepší výhled.

Konstrukce domů je dřevěná trámová. Lehká nosná konstrukce je doplněna na jižní fasádě těžkými akumulačními stěnami – panely, které mají zároveň výraznou estetickou funkci. Tyto panely jsou vyzděny z odpadového materiálu – některé z cihel z bouračky, jiné z kamenů z téhož zdroje či nepálené hlíny ze základových výkopů. Z venku jsou tyto stěny zasklené na principu Trombeho stěn (jímají sluneční energii s využitím skleníkového efektu), v interiéru se uplatňuje použitý neomítaný materiál. Ostatní dřevěné stěny, opatřené nadstandardní tepelnou izolací, jsou u některých domů opláštěny dřevem (thermowood), jiné barevnými cementovláknitými deskami nebo vlnitým plechem. Jeden dům je opláštěn, z didaktických důvodů, průhlednými makrolonovými deskami – aby se neztratila přirozená krása izolační dřevěné vlny. Nízké energetické nároky domu jsou dotovány střešními fotovoltaickými panely a peletkovými kamny v obytném podlaží – s jednoduchým teplovzdušným rozvodem do ložnic. Mimořádně nízké venkovní teploty, nebo totální lenost uživatele, jsou vyrovnávány jednoduchými elektrickými přímotopnými tělesy. Dešťové vody jsou jímány do rezervoárů s přepadovým vsakem. Vodovod a kanalizace jsou napojeny na obecní řady.

Spolupráce Jiří Jakeš, Patrik Dolák, Jarka Kopečná a Dominik Wallenfels.

Autorská zpráva
Foto Ester Havlová, Ondřej Kocourek a archiv autora, vizualizace Patrik Dolák

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*