Modul pro rodinné bydlení, Mníšek

01.11.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

David Kopecký, Pavel Mejtský, Ján Studený / ksa
/ Travnatá střecha přechází na šikmé stěny a tvoří jediný druh povrchu domu mimo zasklené otvory.

*

 

Mníšek pod Brdy se nachází 27 km jihozápadně od Prahy na úpatí Brdského hřebene. Okolní zalesněné kopce mu dávají krásný přírodní rámec.

Dům byl navržen pro manželský pár na bydlení v důchodu. Půdorys ve tvaru šestiúhelníku je doplněn vstupním podlažím umístěným pod terénem. Společně to jsou dvě obrácené poloviny konkávního a konvexního prostoru tvořící skořepinu, která je rozdělena deskou, hlavní uživatelskou platformou ve výšce terénu.

Modul je osazen v centru pozemku mírně svažitého k jihu. Vrchní skořepinu objektu tvoří železobetonová deska na třech nohách – po obvodu se střídají šikmé plné stěny se svislými skleněnými plochami na celou výšku podlaží.
Koncept udržitelného rozvoje je naplněn ve třech bodech:
1. travnatá střecha tvoří jediný druh povrchu domu mimo zasklené otvory;
2. důkladný systém energetické soběstačnosti zahrnující rekuperaci napojenou na tepelné čerpadlo, sofistikovaný systém regulace a solární články umístěné mimo objekt;
3. obálku naplňující kritéria pasivního standardu.
Dělicí příčky interiéru jsou provedeny z lehkých kompozitních materiálů. Posuvné stěny mohou dům přizpůsobit měnícím se požadavkům uživatelů, interiér je flexibilní a variabilní. Betonová konstrukce skořepiny zůstala
v interiéru viditelná.

Pozemek 1600 m2, užitná plocha 321 m2.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů

*

*

*

*

*