Městská vila Procházkova

14.11.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Josef Pleskot, Miloš Linhart, Martin Slavíček, Petr Sýkora, Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf / AP atelier / Nový dům sice nemá šikmou střechu, ale hlásí se k urbanistickým a architektonickým kvalitám místa.

*

Obytná zástavba na západním svahu nad Podolskou vodárnou je složena z malých obytných bloků, činžovních vil i dosti velkých rodinných domů. Poměrně krátká ulice Procházkova je utvořena právě z rodinných domů
a dvojdomů, které mají jednotnou dobu vzniku a je na nich použito podobné architektonické tvarosloví. Rodinné domy přibližně na půdorysech čtverců jsou uskupeny podél tradičních ulic vybudovaných podle klasických urbanistických principů. Vše dohromady vytváří klidné konzervativní obytné prostředí.

Kubické formy domů se střechami stanového nebo valbového typu s častými plochostropými přístavky stojí v blízkosti klidných ulic se stromořadími. Za domy se rozprostírají ne příliš hluboké zahrady. Některé domy jsou situovány téměř až uprostřed svých zahrad. Téměř všechny domy mají oblé až půlkruhové arkýře nebo balkony. Výskyt oblých výčnělků na kubických základech domů je velmi charakteristickým znakem této obytné skupiny.

Návrh nového domu se hlásí k urbanistickým a architektonickým kvalitám místa a transformuje je v sobě soudobým způsobem. Urbanisticky dům obsazuje samotný střed pozemku, využívá možnosti zvýšení nivelety zahrady o cca 90 cm oproti chodníku, a vytváří si tak na úrovni přízemí separovaný kontinuální obytný prostor volně prolínající z exteriéru do interiéru a naopak. Oblé tvary vstupních nároží odkazují na oblé formy sousedních domů a udržují s nimi úzkou formální spojitost. Velmi těsná formální sounáležitost novostavby s okolními domy je udržena také respektováním základního kubického objemu a členěním fasád pomocí jednotlivých okenních otvorů.

Nový dům sice nemá šikmou střechu, ale pomocí ustupujícího patra předvádí klasickou gradaci stavební hmoty. Ve srovnání s původním domem působí jako menší a ve skutečnosti je dokonce nižší. Veškeré fasády jsou provedeny z pohledového betonu s obtiskem prken v kombinaci s opravdovými palubovými dřevěnými obklady. Velká okna jsou vyplněna pevným zasklením se zvětšenou reflexí tak, aby jemně zrcadlila své okolí. Ostatní okna mají standardní průhlednost.

Parkování motorových vozidel je situováno do parteru v úrovni ulice. Dvě vozidla parkují v garáži a jedno pod přístřeškem před garáží.
Zahrada je pojata jako dokonale obytná, rozšiřuje plochu společenského přízemí domu a je složena ze stříhaných trávníků a palubových či kamenných pobytových ploch.

Zastavěná plocha 182 m2.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Souček

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*